Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Ταμείο Προνοίας) Κανονισμοί του 2006» και «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιανουαρίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), της συντεχνίας ΟΗΟ-ΣΕΚ και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Οι συντεχνίες των ΚΟΤ, ΕΥΚΟΤ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή.

Με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 7(3) και 21 του περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου, σκοπείται η κατάργηση των υφιστάμενων περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Ταμείο Προνοίας) Κανονισμών και η θέσπιση νέων με σκοπό την εναρμόνισή τους με τους κανονισμούς του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 7(1) και (3) και 21(1) και (3) του περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) βασικών κανονισμών για σκοπούς εναρμόνισης με σύσταση η οποία περιλαμβάνεται στην έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης “Ομάδα Κρατών Εναντίον της Διαφθοράς - GRECO” με την προσθήκη πρόνοιας βάσει της οποίας οι υπάλληλοι ή οι εργοδοτούμενοι του ΚΟΤ υποχρεούνται να αναφέρουν τη γνώση ή την υποψία τους ότι άλλος υπάλληλος του ΚΟΤ ενέχεται σε πράξεις διαφθοράς, χρησιμοποιώντας τη θέση του ή τα καθήκοντά του στον οργανισμό.

Στο στάδιο της μελέτης των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών ο εκπρόσωπος του ΚΟΤ επισήμανε την ανάγκη διαμόρφωσης της παραγράφου (2) του Κανονισμού 18, ώστε οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση των κανονισμών να απαιτεί την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, κάτι το οποίο, όπως ανέφερε ο ίδιος, εκ παραδρομής δεν είχε περιληφθεί στο κείμενο των κανονισμών όπως αυτό είχε κατατεθεί στη Βουλή.

Αναφορικά με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, έπειτα από υπόδειξη της εκπροσώπου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ανέφερε ότι η υποχρέωση αναφοράς πράξεων διαφθοράς από υπαλλήλους του ΚΟΤ πρέπει να γίνεται στο συμβούλιο του οργανισμού και όχι στο γενικό διευθυντή, όπως καθοριζόταν στο κείμενο των κανονισμών που είχε κατατεθεί στη Βουλή. Όπως διευκρίνισε η ίδια εκπρόσωπος, αυτό κρίνεται αναγκαίο, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο στην πράξη διαφθοράς να εμπλέκεται ο ίδιος ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, με αποτέλεσμα η καταγγελία από άλλους υπαλλήλους του οργανισμού να γίνεται στον ίδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος των πρώτων, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Ταμείο Προνοίας) Κανονισμοί του 2007».

 

 

6 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων