Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιανουαρίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 8 και 32 του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) Κανονισμών, ώστε να είναι δυνατή η ψηφοφορία και στις άλλες επαρχίες πέραν της επαρχίας Λευκωσίας. Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνεται ο διορισμός Γενικού Εφόρου Εκλογής, ο οποίος θα έχει την ευθύνη συντονισμού των επαρχιακών εφορευτικών επιτροπών, καθώς και ο διορισμός εφορευτικών επιτροπών, μιας για κάθε επαρχία, που θα έχουν τον έλεγχο και την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών της οικείας επαρχίας. Επιπρόσθετα, με τους ίδιους κανονισμούς προβλέπονται διαδικασίες για το δικαίωμα μέλους του ΕΤΕΚ να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου του στην επαρχία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση θα δώσει αφενός τη δυνατότητα σε όσο το δυνατό περισσότερους μηχανικούς να ψηφίζουν και αφετέρου αυξημένες πιθανότητες εκλογής μηχανικών που προέρχονται από την επαρχία στο Γενικό Συμβούλιο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007».

 

 

6 Φεβρουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων