Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιανουαρίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 35 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, είναι η αναθεώρηση ορισμένων τελών και ο καθορισμός ορισμένων νέων τελών για επισκέψεις σε μουσεία και αρχαία μνημεία.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Αρχαιοτήτων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, το αντίτιμο του δελτίου εισόδου, με βάση το οποίο ο κάτοχός του μπορεί να επισκέπτεται οποιαδήποτε μουσεία ή αρχαία μνημεία, ισχύος μίας ημέρας προτείνεται να καθοριστεί στις £4,00, από £3,75 που ισχύει σήμερα, και το αντίτιμο του δελτίου εισόδου ισχύος επτά ημερών προτείνεται να καθοριστεί στις £10,00, από £7,50 που ισχύει σήμερα.

Επιπρόσθετα, με τους ίδιους κανονισμούς καθορίζονται τα τέλη για επισκέψεις στο Τοπικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου, τα οποία δεν καθορίζονται στους υφιστάμενους κανονισμούς, καθότι το εν λόγω μουσείο περατώθηκε μετά την έναρξη της ισχύος τους. Επίσης, με τους ίδιους κανονισμούς προτείνονται τέλη για επισκέψεις στο νεολιθικό συνοικισμό Καλαβασού, στον αρχαιολογικό χώρο και στο Τοπικό Μουσείο Παλαιόκαστρου-Μάα στην Πέγεια, καθώς και στο Τοπικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης στην Πόλη Χρυσοχούς, που εκ παραδρομής δεν είχαν περιληφθεί στους ισχύοντες κανονισμούς.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχαιοτήτων επέφεραν μικρές διορθώσεις στο προτεινόμενο κείμενο τους, οι οποίες έγιναν αποδεκτές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007».

 

 

6 Φεβρουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων