Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα
Ιωνάς Νικολάου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Νοεμβρίου 2006 και στις 18 και 25 Ιανουαρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία έχει καταστεί αναγκαία λόγω των προνοιών της νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς και της νομοθεσίας για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζεται η αντιμετώπιση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού περιπτώσεων καταστρατήγησης από συντελεστές κατάρτισης και άλλους συνεργάτες της Αρχής προνοιών του εν λόγω νόμου και της πολιτικής χορηγιών της Αρχής.

Σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το παρόν νομοσχέδιο επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, κατόπιν μελέτης, έχει αποφασίσει να προωθήσει τροποποιήσεις στον περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμο, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού σε ορισμένους τομείς των αρμοδιοτήτων του.

2. Οι τροποποιήσεις σχετίζονται κυρίως με τομείς εργασίας που έχουν επηρεαστεί από τη θέσπιση εναρμονιστικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, όπως είναι η νομοθεσία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και η νομοθεσία για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

3. Παρέχεται η δυνατότητα στο διοικητικό συμβούλιο να συστήνει συμβούλια προσφορών στα πλαίσια της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

4. Τροποποιείται η βασική νομοθεσία, ώστε η εξουσία της Αρχής για καταβολή χορηγημάτων σε εργοδότες, έναντι των δαπανών κατάρτισης, να ασκείται στα πλαίσια των διατάξεων της νομοθεσίας για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων.

5. Παρέχεται η δυνατότητα στην Αρχή να εκδίδει “οδηγούς”, για να ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους αναφορικά με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν για την καταβολή χορηγημάτων έναντι των δαπανών κατάρτισης.

6. Παρέχεται η εξουσία στην Αρχή να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις εναντίον όλων όσοι παραλείπουν να συμμορφωθούν με διατάξεις του νόμου, των κανονισμών ή των “οδηγών” ή εναντίον όλων όσοι υποβάλλουν ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις και στοιχεία και καθορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθείται πριν από την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, η επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις επί διάφορων προνοιών του, για τις οποίες δόθηκαν απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη της τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

 

 

7 Φεβρουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων