Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος

Αβέρωφ Νεοφύτου

Νικόλας Παπαδόπουλος

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε στην επιτροπή εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο νομοσχέδιο είναι η θεσμοθέτηση αύξησης στους βασικούς μισθούς των κρατικών υπαλλήλων και στις συντάξεις των συνταξιούχων κρατικών υπαλλήλων, ύψους ένα τοις εκατόν (1%), από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το δεύτερο νομοσχέδιο είναι η θεσμοθέτηση γενικής αύξησης στην αντιμισθία των μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύψους ένα τοις εκατόν (1%), από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, μετά από μακρές διαβουλεύσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ σε σχέση με την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στους ημικρατικούς οργανισμούς για την περίοδο 2004-2006 υπογράφηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους γενικούς γραμματείς των εν λόγω οργανώσεων συμφωνία-πλαίσιο η οποία διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση γενικής αύξησης μισθών και συντάξεων, ύψους δύο τοις εκατόν (2%), από την 1η Ιανουαρίου 2006 και αντίστοιχης αύξησης, ύψους ένα τοις εκατόν (1%), από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Παράλληλα, στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ), επιτεύχθηκε συνολική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ για την παραχώρηση γενικών αυξήσεων του ίδιου ύψους στους μισθούς και στις συντάξεις των δημόσιων υπαλλήλων και από τις ίδιες ημερομηνίες που συμφωνήθηκε να παραχωρηθούν στους υπαλλήλους των ημικρατικών οργανισμών. Η παραχώρηση της ίδιας γενικής αύξησης και στους υπόλοιπους κρατικούς υπαλλήλους, πέραν των δημόσιων υπαλλήλων, κρίθηκε αναγκαία, αφού στον κρατικό τομέα εφαρμόζεται ενιαίο μισθολόγιο με ίδιες κλίμακες μισθοδοσίας για θέσεις με παρόμοιες ευθύνες, αλλά και γιατί από της υιοθέτησής του το 1980 και μέχρι σήμερα παραχωρούνταν σε όλους ανεξάρτητα τους κρατικούς υπαλλήλους γενικές αυξήσεις του ίδιου ύψους και από τις ίδιες ημερομηνίες. Αυξήσεις του ίδιου ύψους και από τις ίδιες επίσης ημερομηνίες παραχωρούνταν εκάστοτε και στους υπαλλήλους των ημικρατικών οργανισμών και των αρχών τοπικής διοίκησης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το μέρος της συμφωνίας που αφορά την παραχώρηση γενικής αύξησης στους μισθούς και συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων, ύψους δύο τοις εκατόν (2%), έχει ήδη υλοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2006. Στο παρόν στάδιο απομένει το μέρος της πιο πάνω συμφωνίας που αφορά την παραχώρηση αύξησης, ύψους ένα τοις εκατόν (1%), από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Σημειώνεται ότι οι προνοούμενες αυξήσεις αφορούν τόσο τους δημόσιους υπαλλήλους όσο και τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη της αστυνομίας και του Στρατού της Δημοκρατίας, όπως και τα πρόσωπα που απασχολούνται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση. Δεν εκτείνεται όμως στα ωφελήματα που βασίζονται στους βασικούς μισθούς, όπως είναι η αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, το επίδομα ενοικίου που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπαλλήλους, το ενοίκιο που καταβάλλεται από ορισμένους υπαλλήλους για την παροχή σε αυτούς κυβερνητικής ή ενοικιαζόμενης κατοικίας και άλλα. Τα ωφελήματα αυτά δε θα τύχουν αναθεώρησης από την 1η Ιανουαρίου 2007, αλλά θα αναθεωρηθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία πρόσθετου διοικητικού κόστους.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενώπιον της επιτροπής, η δαπάνη για την παραχώρηση της γενικής αύξησης, ύψους ένα τοις εκατόν (1%), στους μισθούς του συνόλου των κρατικών υπαλλήλων και στις συντάξεις των συνταξιούχων κρατικών υπαλλήλων, καθώς και στην αντιμισθία και στις συντάξεις των μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, υπολογίζεται στα £10 εκατομ. περίπου το χρόνο. Στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2007 περιλήφθηκε ήδη πρόνοια για σχετική δαπάνη, ύψους £10 εκατομ., για σκοπούς παραχώρησης της υπό αναφορά γενικής αύξησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

 

 

 

6 Φεβρουαρίου 2007

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2007.

2. Ο περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμος του 2007.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων