Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιανουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο νομοσχέδιο είναι η κύρωση της συμφωνίας εγγύησης για τη σύναψη εκ μέρους του δήμου Γερμασόγειας συμπληρωματικού δανείου ύψους £228.500,00 από τη “Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Γερμασόγειας Λτδ”, το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του κράτους για την κατασκευή δέκα παράλληλων κυματοθραυστών στον κόλπο της Λεμεσού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το δεύτερο νομοσχέδιο είναι η κύρωση της συμφωνίας εγγύησης για τη σύναψη εκ μέρους του δήμου Γερμασόγειας συμπληρωματικού δανείου ύψους £228.500,00 από τη “Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Γερμασόγειας Λτδ”, το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του δήμου Γερμασόγειας για την κατασκευή του ίδιου πιο πάνω αναφερόμενου έργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η “Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Γερμασόγειας Λτδ” ενέκρινε αίτημα του δήμου Γερμασόγειας για παραχώρηση συμπληρωματικού δανείου ύψους £457.000,00 και χρήση του για την κατασκευή δέκα παράλληλων κυματοθραυστών στον κόλπο της Λεμεσού. Για τον ίδιο σκοπό έχει ήδη παραχωρηθεί δάνειο ύψους £950.000,00 από την ίδια τράπεζα. Το σύνολο του δανεισμού για το ίδιο έργο υπερβαίνει το £1 εκατομ. και για το λόγο αυτό απαιτείται η κύρωση της συμφωνίας εγγύησης δανείου από τη Βουλή, αφού, με βάση το σχετικό νόμο, το σύνολο του δανεισμού για το έργο αυτό υπερβαίνει το £1 εκατομμύριο.

Οι όροι σύναψης του δανείου είναι οι ακόλουθοι:

1. Επιτόκιο: Βασικό επιτόκιο πλέον περιθώριο 0,24%.

2. Περίοδος αποπληρωμής: Δέκα χρόνια με ίσες ετήσιες δόσεις και ένα χρόνο περίοδο χάριτος.

3. Περιθώριο με την υιοθέτηση του ευρώ: Εκάστοτε κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor έξι μηνών πλέον περιθώριο 0,40%.

4. Κεφαλαιοποίηση τόκου: Ανά εξάμηνο.

Σημειώνεται ότι ενώπιον της επιτροπής έχουν κατατεθεί αντίγραφα των συμφωνιών δανείου, τις οποίες η επιτροπή διεξήλθε στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων.

Περαιτέρω, στο στάδιο της συζήτησης, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για το γεγονός ότι, ενώ μόλις πρόσφατα η Βουλή προχώρησε σε κύρωση συμφωνιών παροχής κυβερνητικής εγγύησης για συναφθέντα δάνεια ύψους £205 εκατομ. με τα οποία έχουν ενοποιηθεί μικρότερα δάνεια όλων των δήμων, τα συγκεκριμένα συμπληρωματικά δάνεια παρέμειναν εκτός. Συναφώς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατή η ενσωμάτωσή τους στις συμφωνίες με τις οποίες έχουν ενοποιηθεί τα δάνεια των δήμων, διότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπήρχε έγκριση για προώθηση του υπό αναφορά πολεοδομικού έργου.

Επιφυλάξεις εκφράστηκαν επίσης από κάποια μέλη της επιτροπής για το γεγονός ότι η συνεισφορά του κράτους για το συγκεκριμένο πολεοδομικό έργο περιορίζεται στο 50% της δαπάνης, αντί στο 80%, όπως γίνεται για τα υπόλοιπα πολεοδομικά έργα.

Όπως είναι γνωστό, η χρηματοδότηση τέτοιων έργων γίνεται με δανεισμό που εξασφαλίζουν οι ενδιαφερόμενες τοπικές αρχές και η κυβέρνηση καταβάλλει τη συνεισφορά της μέσω της αποπληρωμής της τοκοχρεολυτικής δόσης που της αναλογεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με βάση σχετική υπουργική απόφαση (αρ. 47.406, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 1998), έχουν καθοριστεί τα κριτήρια και οι κατηγορίες για την κρατική συνεισφορά αναφορικά με έργα προστασίας της παραλίας. Με βάση την απόφαση αυτή, έχουν καθοριστεί τα ακόλουθα:

1. Για έργα που αφορούν την προστασία της ξηράς (δηλαδή όπου υπάρχει διάβρωση του εδάφους) με κυβερνητική συνεισφορά 1/2 και συνεισφορά τοπικής αρχής επίσης 1/2, νοουμένου ότι τα έργα αυτά σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχής.

2. Για έργα για τη βελτίωση της παραλίας με κυβερνητική συνεισφορά 1/3 και 2/3 συνεισφορά τοπικής αρχής, η οποία θα μπορεί να απαιτεί το 1/3 (δηλαδή το 1/2 της συνεισφοράς της) από τους επενδυτές και/ή επωφελούμενους. Όμως για την καταβολή των 2/3 θα είναι υπεύθυνη η τοπική αρχή.

3. Για έργα που θα είναι συνδυασμένα, δηλαδή τόσο για την προστασία της ξηράς όσο και για τη βελτίωση της παραλίας. Στην περίπτωση αυτή οι συνεισφορές θα διαμορφώνονται με συνδυασμό των (1) και (2) πιο πάνω.

Επιπρόσθετα, με την ίδια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίστηκαν και τα εξής:

1. Τα έργα να εκτελούνται με τη σύμφωνο γνώμη της κάθε ενδιαφερόμενης τοπικής αρχής.

2. Οι τοπικές αρχές να συνάπτουν δάνειο για όλη τη δαπάνη και η κυβέρνηση να αναλαμβάνει την πληρωμή των τοκοχρεολυσίων για το μέρος του δανείου που της αναλογεί.

3. Η δαπάνη για την κατεδάφιση/μετακίνηση των υφιστάμενων κάθετων κυματοθραυστών (που ανέρχονται σε τριάντα τέσσερις, από τους οποίους οι πλείστοι είναι παράνομοι) να αναλαμβάνεται ως εξής:

α. Ανά 1/2 μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αρχής, αν ο κυματοθραύστης είναι νόμιμος.

β. Εξ ολοκλήρου από τον επενδυτή/κατασκευαστή, αν ο κυματοθραύστης είναι παράνομος.

4. Η κατασκευή των νέων παράλληλων κυματοθραυστών να προωθείται, αφού:

α. διασφαλιστεί πρώτα η κατεδάφιση/μετακίνηση του υφιστάμενου κάθετου ή άλλου ακατάλληλου κυματοθραύστη και

β. διεξαχθεί και αξιολογηθεί σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και κατά πλειοψηφία της προέδρου της επιτροπής και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως και των μελών της επιτροπής βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της επιτροπής βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των σχετικών συμφωνιών δανειοδότησης.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, παρά το γεγονός ότι εισηγούνται την ψήφιση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους, δηλώνουν ταυτόχρονα τα ακόλουθα:

Στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες για σύναψη δανείων με τα οποία έχουν πρόσφατα ενοποιηθεί μικρότερα δάνεια των δήμων με συναφθείσες συμφωνίες που αποσκοπούν σε καλύτερους όρους αποπληρωμής η κυβέρνηση επέδειξε προχειρότητα, γιατί δε μερίμνησε, ώστε να καλυφθούν από τις συμφωνίες αυτές και τα προτεινόμενα με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια ποσά για σκοπούς κατασκευής των δέκα παράλληλων κυματοθραυστών στον κόλπο της Λεμεσού. Η ανακολουθία αυτή δεν μπορεί να μη σημειωθεί, αφού ο σκοπός της ενοποίησης των υφιστάμενων δανείων των δήμων ήταν η επίτευξη ευνοϊκότερων όρων αποπληρωμής, ενώ οι υπό συζήτηση συναφθείσες συμφωνίες συμπληρωματικών δανείων είναι επαχθέστερες, αφού προνοούν υψηλότερα επιτόκια.

 

 

30 Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων