Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών κυκλοφόρησε στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεσή της. Ύστερα όμως από εισήγηση ορισμένων πλευρών της Βουλής το νομοσχέδιο αποφασίστηκε να παραπεμφθεί για περαιτέρω επανεξέταση από την επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2007. Στα πλαίσια της επανεξέτασης αυτής, η επιτροπή επικεντρώθηκε στη συζήτηση των θεμάτων για τα οποία υπήρξε ιδιαίτερος προβληματισμός από την ίδια και για τα οποία είχαν κυκλοφορήσει σχετικές τροπολογίες.

Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν τα πιο κάτω θέματα:

1. Η προβλεπόμενη στο νομοσχέδιο προϋπόθεση επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος.

Για το θέμα αυτό τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υποστήριξαν πως η πιο πάνω προϋπόθεση θα πρέπει να αντικατασταθεί από την υποχρέωση των αιτητών να έχουν στοιχειώδη δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα.

Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις υποστήριξε την πλήρη διαγραφή της πιο πάνω προϋπόθεσης για γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους ίδιους λόγους που είχαν διατυπωθεί και στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, παρ’ όλο που, κατά τα άλλα, συμφωνεί με τη θέση της πλειοψηφίας της επιτροπής στο θέμα αυτό, υποστήριξε τη διαγραφή της προβλεπόμενης στο νομοσχέδιο δυνατότητας της Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης να εξαιρεί, λόγω της φύσεως του επαγγέλματός του, αιτητή από την υποχρέωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τη θέση του αυτή, δήλωσε ο ίδιος βουλευτής, στηρίζει στο γεγονός ότι η τροποποίηση που επέφερε η πλειοψηφία της επιτροπής περιορίζει την εν λόγω υποχρέωση του αιτητή μόνο σε στοιχειώδη δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα.

2. Η προβλεπόμενη στο νομοσχέδιο υποχρέωση του αιτητή να υποβάλλει, μεταξύ άλλων, συμβόλαιο απασχόλησης, προκειμένου να αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, αντίστοιχα, υποστήριξαν την άποψη ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η υποχρέωση του αιτητή να υποβάλλει συμβόλαιο απασχόλησης, αλλά, σε περίπτωση που δεν έχει τέτοιο συμβόλαιο, να δύναται να υποβάλλει βεβαίωση συντεχνίας ότι εργοδοτείται από συγκεκριμένο εργοδότη και καλύπτεται από συλλογική σύμβαση.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος διαφώνησαν με τη θέση της πλειοψηφίας της επιτροπής και υποστήριξαν ότι η πρόνοια για την υποχρέωση κατάθεσης συμβολαίου απασχόλησης και μόνο, όπως αρχικά προβλεπόταν στον προτεινόμενο νόμο, είναι ικανοποιητική.

3. Η προβλεπόμενη στο νομοσχέδιο διάταξη που αφορά την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ορισμένων περιπτώσεων.

Η επιτροπή κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών έκρινε σκόπιμο να βελτιώσει λεκτικά τη σχετική αναφορά, έτσι ώστε να εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια διαμονής έχει επίσημα περιοριστεί σε ό,τι αφορά τη χρονική της διάρκεια.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού διαφώνησαν τόσο με το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου όσο και με την προτεινόμενη από την πλειοψηφία της επιτροπής τροποποίηση, γιατί η σχετική Οδηγία δεν αναφέρεται σε χρονικό περιορισμό και γιατί η προσθήκη του επιφέρει ουσιαστική διαφοροποίηση στην όλη ερμηνεία. Ως εκ τούτου, εισηγούνται να διαγραφεί πλήρως η αναφορά σε χρονικό περιορισμό.

Με βάση τις πιο πάνω θέσεις της πλειοψηφίας της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου και εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό τελικά έχει διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής που διαφωνούν σε συγκεκριμένα θέματα με τη θέση της πλειοψηφίας της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να υποβάλουν σχετικές τροπολογίες των κοινοβουλευτικών τους ομάδων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

30 Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων