Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2007 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Ιανουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής και ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους £3.202.970 και έσοδα ύψους £2.676.900.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα κυριότερα έσοδα του Ταμείου Θήρας για το 2007 θα προέλθουν από τα τέλη για έκδοση και ανανέωση αδειών κυνηγίου και για κατοχή όπλων (£2.000.000), από τόκους και καταθέσεις του ταμείου στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε γραμμάτια του δημοσίου (£80.000), από διάφορες χορηγίες για συγκεκριμένα έργα (£549.100) και από έσοδα που προέρχονται από την πρόληψη και καταπολέμηση της τυμβωρυχίας (£160.000).

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμοδίους του Ταμείου Θήρας ότι καταβάλλεται προσπάθεια για εξεύρεση τρόπων αύξησης των εσόδων του ταμείου, τα οποία έχουν μειωθεί τον τελευταίο καιρό συνεπεία της μείωσης του αριθμού των κυνηγών και της μείωσης του ύψους των τελών για έκδοση αδειών κυνηγίου για κάποιες κατηγορίες κυνηγών, που στοχεύουν στο να καταστήσουν το άθλημα μη απαγορευτικό. Επίσης, δήλωσαν ότι παρατηρούνται παρανομίες, οι οποίες αριθμητικά ανέρχονται ετησίως γύρω στις πέντε χιλιάδες. Σύμφωνα επίσης με τα κατατεθέντα στοιχεία, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός παρουσιάζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά ελλειμματικός κατά £526.070, έναντι αντίστοιχου ελλείμματος ύψους £165.000 το 2006, γεγονός που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην αφαίρεση κάποιων αρμοδιοτήτων από το ταμείο και πιο συγκεκριμένα της αρμοδιότητας για έκδοση αδειών κατοχής σκύλων βάσει υποχρέωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορικά με άλλα θέματα που αφορούν το Ταμείο Θήρας, οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι προωθείται η ανέγερση ιδιόκτητων κτιρίων για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, η αποπεράτωση των οποίων αναμένεται μέχρι τέλους του 2007. Περαιτέρω, όσον αφορά τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί για την ανέγερση Μουσείου Άγριας Ζωής (£3.000), στο παρόν στάδιο αυτά αφορούν μόνο δαπάνες για ταρίχευση ζώων.

Τέλος, ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας, σχολιάζοντας παρατηρήσεις μελών της επιτροπής αναφορικά με ενδεχόμενες επιπτώσεις του κυνηγίου επί του περιβάλλοντος, ανέφερε ότι το άθλημα αποτελεί υγιή δραστηριότητα που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με τη βελτίωση των βιοτόπων και της άγριας πανίδας, έργο που αναλαμβάνεται από την αρμόδια υπηρεσία. Συναφώς, ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεχθεί επαινετικά σχόλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της αισθητής μείωσης του παράνομου κυνηγίου προστατευόμενων αποδημητικών πουλιών (αμπελοπουλιών), η οποία έχει επιτευχθεί μετά από συντονισμένες και κοπιώδεις ενέργειες της αρμόδιας υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, η εικοσιτετράωρη παρουσία των λειτουργών του ταμείου στην ύπαιθρο, οι οποίοι βρίσκονται σε ετοιμότητα και επεμβαίνουν, εφόσον παραστεί ανάγκη, εξυπηρετεί τα μέγιστα και διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, τον οποίο υποβάλλει στη Βουλή για την κατά νόμο έγκρισή του, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

23 Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων