Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2006 και 15 Ιανουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, όπως είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή, είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου ποσού ύψους £710.000 και η διάθεσή του για τους ειδικότερους σκοπούς που αναφέρονται στο σχετικό νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, το ζητούμενο πρόσθετο ποσό δαπανών αναλύεται ως ακολούθως:

1. Ποσό £265.000 για την κάλυψη:

α. £240.000 για την παραχώρηση αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου 2006, μισθολογικών αυξήσεων ύψους 2% στους υπαλλήλους και συνταξιούχους της Αρχής επί των βασικών μισθών της 31ης Δεκεμβρίου 2005 με ελάχιστο ποσό αύξησης τις £4,50 το μήνα,

β. £25.000 για το υπόλοιπο του προϋπολογισθέντος και εγκριμένου ποσού για την παραχώρηση, από την 1η Ιουνίου 2003, της αναδρομικής αναθεώρησης της αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία ως επακόλουθο της εφαρμογής του ενιαίου κρατικού μισθολογίου στην Αρχή, το οποίο ίσχυσε από την 1η Ιανουαρίου 2002.

2. £350.000 για κάλυψη υπερωριακών εργασιών ως ακολούθως:

α. £150.000 για επιπρόσθετη υπερωριακή αποζημίωση λόγω της αυξημένης κίνησης εμπορευματοκιβωτίων, βάσει συμφωνίας με την εταιρεία MSC, για τη διεκπεραίωση της οποίας οι υπάλληλοι εργάζονται κυρίως τις απογευματινές και τις νυκτερινές ώρες για σκοπούς διασφάλισης της εικοσιτετράωρης εξυπηρέτησης που η εν λόγω εταιρεία απαιτεί. (Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στις 18 Μαΐου 2006.)

β. £170.000 για υπερωριακή εργασία και αποζημίωση του προσωπικού, λόγω της κρίσης που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Λίβανο.

γ. £30.000 για κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στις 20 Ιουνίου 2001 και έχουν ενταχθεί στο σύστημα βάρδιας βάσει αναθεωρημένης, με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2006, μεθόδου υπολογισμού του μέσου όρου της υπερωριακής απασχόλησης.

3. £10.000 για την κάλυψη του επιδόματος βάρδιας βάσει της αναθεωρημένης, με εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2006, μεθόδου υπολογισμού του μέσου όρου της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στις 20 Ιουνίου 2001 και έχουν ενταχθεί στο σύστημα βάρδιας.

4. £2.000 για την κάλυψη του αυξημένου κόστους τηλεφωνημάτων, τηλεγραφημάτων, τέλεξ και ταχυδρομικών τελών, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Λίβανο.

5. £22.000 για την κάλυψη του αυξημένου κόστους για φωτισμό και θέρμανση, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Λίβανο.

6. £50.000 για την κάλυψη του αυξημένου κόστους για λιμενικό μηχανικό εξοπλισμό, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Λίβανο.

7. £11.000 για την κάλυψη του αυξημένου κόστους για καθαρισμό και συντήρηση των περιοχών των λιμανιών, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Λίβανο.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, βουλευτές μέλη της επιτροπής ζήτησαν επεξηγήσεις κατά πόσο το αυξημένο κόστος για όλες τις πιο πάνω αναφερόμενες υπηρεσίες και ανάγκες, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στο Λίβανο, θα καταβληθεί αρχικά από την Αρχή, αλλά θα καλυφθεί τελικά από την κυβέρνηση. Όπως αναφέρθηκε σχετικά, η Αρχή Λιμένων Κύπρου διέθεσε τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες της για κάλυψη των αναγκών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Λίβανο, αλλά ουσιαστικά δε θα πρέπει να επωμισθεί το επιπρόσθετο κόστος που δημιουργήθηκε συνεπεία των έκτακτων συνθηκών της υπό αναφορά περιόδου.

Οι αρμόδιοι της Αρχής Λιμένων Κύπρου δήλωσαν στην επιτροπή ότι η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποζημιώσει την Αρχή για το επιπρόσθετο κόστος που υπέστη, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν κατά την υπό αναφορά περίοδο, και ότι συναφώς έχουν σταλεί οι σχετικές καταστάσεις στο αρμόδιο υπουργείο, χωρίς όμως να έχουν ακόμη καλυφθεί οι γενόμενες δαπάνες. Συναφώς η Αρχή κατέθεσε στην επιτροπή αλληλογραφία που υπήρξε μεταξύ της Αρχής και του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, με επιστολή της ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2007.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού κατά πλειοψηφία της προέδρου της επιτροπής και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και γι αυτό εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2006 Νόμου του 2006 Νόμος του 2007». Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι λόγω της προώθησης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος εντός του έτους 2007, αντί εντός του 2006, όταν αυτό είχε αρχικά κατατεθεί, καθίσταται αναγκαία νομοτεχνικά η ψήφισή του υπό τη μορφή τροποποιητικού νόμου, αντί υπό τη μορφή συμπληρωματικού προϋπολογισμού, και συναφώς έχει γίνει ανάλογη διαμόρφωση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

 

 

16 Ιανουαρίου 2007

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων