Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν οι γενικοί διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών και εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Σκοπός των τριών νομοσχεδίων είναι η κύρωση με νόμους των τριών κυβερνητικών εγγυήσεων που θα παρασχεθούν αναφορικά με τη σύναψη δανείων από είκοσι τρεις δήμους, συνολικού ύψους £254.982.000, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή 245 υφιστάμενων δανείων τους.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνεται η κύρωση των δανείων που έχουν συναφθεί από τους αναφερόμενους σ’ αυτό δήμους με την Τράπεζα Κύπρου Λτδ για ποσό συνολικού ύψους £48.238.000.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κύρωση του δανείου που έχει συναφθεί από τους δήμους που αναφέρονται σ’ αυτό με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ για ποσό συνολικού ύψους μέχρι £126.515.000.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση του δανείου που έχει συναφθεί από τους δήμους που αναφέρονται σ’ αυτό με την Kommunalkredit International Bank Ltd για ποσό συνολικού ύψους μέχρι £80.230.000 (ισόποσο σε ευρώ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η σύναψη των πιο πάνω δανείων έγινε για σκοπούς αποπληρωμής των υφιστάμενων δανείων των δήμων που φέρουν κυβερνητική εγγύηση ή οφείλονται στους δανειστικούς επιτρόπους ή και για σκοπούς χρηματοδότησης πολεοδομικών έργων για την περίοδο 2006-2007.

Η χρηματοδότηση πολεοδομικών έργων για την περίοδο 2006-2007 θα γίνει με νέα επιμέρους δάνεια, περιλαμβανομένων και συμπληρωματικών δανείων από τυχόν υπόλοιπο του ενοποιημένου δανείου, επεκτεινομένου κατά £50.000.000, το οποίο έχει συναφθεί για σκοπούς αναχρηματοδότησης του χρέους των δήμων, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Οικονομικών, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ από κοινού οριστικοποίησαν το ύψος του ποσού του δανείου για κάθε δήμο, ενώ παράλληλα συμφώνησαν ποια θα είναι τα κείμενα των συμφωνιών δανείων και εγγύησης με τις τρεις τράπεζες που θα παραχωρήσουν τα εν λόγω δάνεια.

Ειδικότερα, η Kommunalkredit International Bank Ltd θα παραχωρήσει δεκαεπτά νέα δάνεια συνολικού ύψους £80.230.000, εικοσιπενταετούς διάρκειας, εκφρασμένα εξαρχής σε ευρώ, για αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων των δήμων, τα οποία είναι εκφρασμένα σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR +0,12%. Η Τράπεζα Κύπρου θα παραχωρήσει είκοσι ένα νέα δάνεια συνολικού ύψους £48.238.000, εικοσιπενταετούς διάρκειας, εκφρασμένα σε κυπριακές λίρες με κυμαινόμενο επιτόκιο βασικό -0,50% και τέλη £178.000 για τα υπόλοιπα δάνεια των δήμων, τα οποία είναι εκφρασμένα σε κυπριακές λίρες και ο δανειστής δεν είναι η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ή άλλα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, μετατρεπόμενο σε ευρώ μετά την υιοθέτηση του ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR -0,22%. Τέλος, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα θα παραχωρήσει είκοσι δύο νέα δάνεια συνολικού ύψους £126.515.000, στη βάση της ίδιας πιο πάνω χρηματοδοτικής πρότασης της Τράπεζας Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, η σύναψη των εν λόγω δανείων θα δώσει νέα ώθηση στα αναπτυξιακά προγράμματα των δήμων, αφού θα εξορθολογισθούν τα οικονομικά τους και θα υπάρξουν εξοικονομήσεις λόγω χαμηλότερων δόσεων. Η ενοποίηση των υφιστάμενων δανείων θα αποφέρει επίσης εξοικονομήσεις και για την κυβέρνηση, η οποία για ένα μεγάλο μέρος των δανείων αυτών (γύρω στο 60% με το υφιστάμενο ύψος εγγυήσεων) αποπληρώνει δόσεις και τόκους που της αναλογούν. Οι εξοικονομήσεις αυτές θα ανέλθουν περίπου σε £2 εκατομ. ετησίως λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων που θα ισχύσουν.

Περαιτέρω, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι για τη σύναψη των υπό αναφορά δανείων έγινε διαχωρισμός των υφιστάμενων δανείων σε όσα είχαν συναφθεί σε κυπριακές λίρες και σε όσα είχαν συναφθεί σε ευρώ και ακολούθως ζητήθηκαν προσφορές βάσει ειδικής διαδικασίας από επιλεγμένα τραπεζικά ιδρύματα. Όπως ανέφερε επίσης ίσχυσε η γενική θέση πολιτικής ότι η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να διατηρήσει το ήδη υπάρχον ποσοστό δανεισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και τη σύμφωνη γνώμη της Ένωσης Δήμων Κύπρου, υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή τους για την κατά νόμο κύρωση των κυβερνητικών εγγυήσεων που αναφέρονται σ’ αυτά.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προτεινόμενη ενοποίηση των υφιστάμενων δανείων των δήμων, η οποία αποτελεί και για τη Βουλή ένα προ πολλού τεθέν αίτημα, που αποσκοπούσε στον εξορθολογισμό των οικονομικών των δήμων και στην ώθηση νέων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

9 Ιανουαρίου 2007

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

1. Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως των Δήμων Αγίας Νάπας, Αγίου Αθανασίου, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς, Αθηένου, Αραδίππου, Γερμασόγειας, Γεροσκήπου, Δερύνειας, Ιδαλίου, Κάτω Πολεμιδιών, Λακατάμιας, Λάρνακας, Λατσιών, Λεμεσού, Λευκάρων, Λευκωσίας, Μέσα Γειτονιάς, Παραλιμνίου, Πάφου, Πέγειας, Πόλης Χρυσοχούς και Στροβόλου (Κυρωτικός) Νόμος του 2006.

2. Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως των Δήμων Αγίας Νάπας, Αγίου Αθανασίου, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς, Αθηένου, Αραδίππου, Γερμασόγειας, Γεροσκήπου, Δερύνειας, Ιδαλίου, Κάτω Πολεμιδιών, Λακατάμιας, Λάρνακας, Λατσιών, Λεμεσού, Λευκάρων, Λευκωσίας, Μέσα Γειτονιάς, Παραλιμνίου, Πάφου, Πέγειας, Πόλης Χρυσοχούς και Στροβόλου (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006.

3. Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως των Δήμων Αγίας Νάπας, Αγίου Αθανασίου, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς, Αθηένου, Αραδίππου, Γερμασόγειας, Γεροσκήπου, Δερύνειας, Ιδαλίου, Κάτω Πολεμιδιών, Λακατάμιας, Λάρνακας, Λατσιών, Λεμεσού, Λευκάρων, Λευκωσίας, Μέσα Γειτονιάς, Παραλιμνίου, Πάφου, Πέγειας, Πόλης Χρυσοχούς και Στροβόλου (Κυρωτικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων