Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου του 2007 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Aντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Δεκεμβρίου του 2006. Στην πρώτη συνεδρίαση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου για την Ανέγερση του Κυπριακού Μουσείου.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου του έτους 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους £295.650 και έσοδα ύψους £1.379.725.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον περί Κυπριακού Μουσείου (Ίδρυση Ταμείου διά την Ανέγερση) Νόμο, το ταμείο έχει δικό του προϋπολογισμό, ο οποίος καταρτίζεται κάθε χρόνο από τη διαχειριστική επιτροπή, που καθιδρύθηκε με βάση το άρθρο 4(1) της πιο πάνω νομοθεσίας και αποτελείται από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως πρόεδρο, τους γενικούς διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου Προγραμματισμού, το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας και το διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ως μέλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κυριότερες πηγές εσόδων του ταμείου είναι η καταβολή μέρους των εσόδων του κράτους από το ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΤΟ, η καταβολή του 30% των τελών εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και οι τόκοι από επενδύσεις. Οι δαπάνες αφορούν κυρίως τη μεταφορά ποσού στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας έναντι των δαπανών για την ανέγερση αρχαιολογικού μουσείου στη Λευκωσία, τις αμοιβές των μελών της κριτικής και τεχνικής επιτροπής και του εμπειρογνώμονα/συμβούλου για την κατάρτιση του κτιριολογικού προγράμματος για την ανέγερση του νέου μουσείου και την προκήρυξη του σχετικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Ο εκπρόσωπος της διαχειριστικής επιτροπής, ενημερώνοντας την επιτροπή αναφορικά με τις προοπτικές υλοποίησης του έργου, ανέφερε ότι κρίθηκε σκόπιμη η μετάκληση ειδικού εμπειρογνώμονα (μουσειολόγου), για να υποβάλει εισηγήσεις, προτού αρχίσει η κατάρτιση του κτιριολογικού προγράμματος για το νέο Κυπριακό Μουσείο. Σημειώνεται ότι η ανέγερση του εν λόγω μουσείου θα γίνει στο χώρο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το οποίο θα πρέπει να κατεδαφιστεί.

Επ’ αυτού κάποια μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις λόγω του ότι έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή τροπολογία επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2007 με την οποία ζητείται η έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης ύψους £1.700.000 για βελτιώσεις κτιρίων στο χώρο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για σκοπούς στέγασης κυβερνητικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν κατατεθεί στην επιτροπή, υπάρχει πρόθεση μεταστέγασης στον εν λόγω χώρο υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (Αρχείο Πληθυσμού), τη στιγμή που υπάρχει επίσης απόφαση για χωροθέτηση του νέου αρχαιολογικού μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς και διαβεβαίωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων ότι εντός του 2008 θα υπάρξουν κατεδαφίσεις στο χώρο, ανάλογα με τις εισηγήσεις του ειδικού μουσειολόγου.

Υπό το φως των πιο πάνω, μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως τα αρμόδια υπουργεία προβούν σε συντονισμό των ενεργειών τους για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, όπως και για τον καθορισμό σαφούς χρονοδιαγράμματος για ολοκλήρωση της μελέτης χωροθέτησης του νέου Κυπριακού Μουσείου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το έτος 2007.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

20 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων