Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Μεταφορέων Α΄ - Ημιφορτηγά, της Εταιρείας Λεωφορείων Λευκωσίας, των Εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών και της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ. Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπορίας Αυτοκινήτων (ΠΑΣΕΑ), ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ), ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών και επί Συμβάσει Λεωφορείων Λεμεσού (ΣΙΤΕΛ),ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών και Οδηγών Αγροτικών Ταξί, ο Σύνδεσμος Αστικών Ταξί Αεροδρομίου Λάρνακας - Άγιος Χριστόφορος και ο Σύνδεσμος Αστικών Ταξί Πάφου Άγιος Θεόδωρος, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου για εναρμόνισή του με το κοινοτικό κεκτημένο, συγκεκριμένα με την Οδηγία 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003 αναφορικά με την υποχρεωτική χρησιμοποίηση της ζώνης ασφαλείας στα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με την υιοθέτηση του νομοσχεδίου ενισχύονται οι κανόνες προστασίας όλων των προσώπων που επιβαίνουν σε μηχανοκίνητα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ζωνών ασφαλείας από κάθε πρόσωπο που οδηγεί ή επιβαίνει σε μηχανοκίνητο όχημα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3, καθώς και των κατηγοριών Μ2 και Μ3.

2. Εισάγονται πρόνοιες οι οποίες αφορούν τα παιδιά. Συγκεκριμένα, για τις κατηγορίες Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3 τα παιδιά με ύψος κάτω των 150 εκατοστών μπορούν να επιβαίνουν καθήμενα σε οποιοδήποτε κάθισμα του οχήματος, νοουμένου ότι υπάρχουν τα συστήματα ασφάλειας που είναι προσαρμοσμένα στο βάρος του παιδιού. Στο εν λόγω νομοσχέδιο καθορίζονται οι δύο κλάσεις των συστημάτων συγκράτησης για παιδιά, καθώς και πέντε ομάδες μάζας, ανάλογα με το βάρος κάθε παιδιού. Στις υπό αναφορά κατηγορίες τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών δεν μπορούν να ταξιδεύουν, ενώ τα παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών που το ύψος τους είναι κάτω των 150 εκατοστών, αλλά τουλάχιστον 135 εκαστοτά μπορούν να επιβαίνουν καθήμενα σε οποιοδήποτε κάθισμα, με εξαίρεση το εμπρόσθιο κάθισμα. Όλα τα παιδιά που επιβαίνουν σε οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 πρέπει να χρησιμοποιούν τα συστήματα ασφάλειας που προτείνονται. Επιπλέον, ο οδηγός οχήματος κατηγορίας Μ2 ή Μ3 οφείλει να ενημερώνει τους επιβάτες ότι είναι υποχρεωτικό να προσδένονται, όταν το όχημα είναι εν κινήσει.

3. Εισάγονται πρόνοιες για εξαιρέσεις από τις διατάξεις της νομοθεσίας μετά την άδεια του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

4. Εισάγεται πρόνοια με βάση την οποία ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος καθίσταται ποινικά υπεύθυνος για πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών που επιβαίνουν του οχήματός του και δε φέρουν ζώνη ασφαλείας και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η αστυνομία τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, καθότι η χρήση ζώνης, με βάση στατιστικά στοιχεία, μειώνει τις πιθανότητες σοβαρών τραυματισμών ή και θανάτων που επέρχονται σε περίπτωση οδικών ατυχημάτων. Παράλληλα, με γραπτό σημείωμα που κατέθεσε στην επιτροπή, παρέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις για βελτίωση ασαφειών στο εν λόγω νομοσχέδιο.

Οι εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ, της ΠΟΒΕΚ, της Εταιρείας Λεωφορείων Λευκωσίας, των Εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών και της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ εξέφρασαν τις διαφωνίες τους όσον αφορά τα πιο κάτω:

1. Την προτεινόμενη διάταξη του νομοσχεδίου που τροποποιεί το άρθρο 17 της βασικής νομοθεσίας και καθιστά ένοχο ποινικού αδικήματος τον οδηγό μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος επιτρέπει ή ανέχεται τη μη συμμόρφωση προσώπων ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 15Α, που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση συστήματος ασφάλειας σε οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3. Σε περίπτωση καταδίκης του οδηγού, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, αυτός υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1.000 ή και στις δύο αυτές ποινές. Στο σημείο αυτό οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν όπως η προτεινόμενη ευθύνη του οδηγού επεκταθεί μόνο στην υποχρέωσή του να υποδείξει στους επιβάτες ότι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα ασφάλειας.

2. Το κόστος τοποθέτησης συστημάτων ασφάλειας σε λεωφορεία τα οποία δε διαθέτουν ζώνες ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, αλλά διαθέτουν τέτοια κατασκευή που θα υποχρεωθούν να τοποθετήσουν τις ενδεδειγμένες ζώνες ασφαλείας. Για το συγκεκριμένο θέμα οι ίδιοι εκπρόσωποι ζήτησαν όπως το κράτος αναλάβει το εν λόγω κόστος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της τόσο από τους κυβερνητικούς αρμοδίους όσο και από τους ενδιαφερομένους, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα της προβλεπόμενης ποινικής ευθύνης του οδηγού. Η επιτροπή, αφού μελέτησε εκτενώς τη σχετική διάταξη και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή Οδηγία, τις πρόνοιες της οποίας καλείται η Κυπριακή Δημοκρατία να υιοθετήσει με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, υποχρεώνει τον οδηγό απλώς να ενημερώνει τους επιβάτες, εισηγήθηκε σχετική τροποποίηση της διάταξης, ώστε ο οδηγός να δύναται να προβάλει ως υπεράσπιση ότι έλαβε όλα τα λογικώς αναγκαία μέτρα και με ακουστικά μέσα προειδοποίησης τόσο πριν όσο και κατά τη μετακίνηση ότι η πρόσδεση με τα συστήματα συγκράτησης είναι υποχρεωτική.

Υπό το φως όλων των δεδομένων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς επίσης και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε από την ίδια.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

19 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων