Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Κώστας Παπακώστας Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Νοεμβρίου και στις 7 και 14 Δεκεμβρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεών του. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται επαναδιατύπωση της δήλωσης/βεβαίωσης που υποβάλλεται από δικηγόρους για την έκδοση της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, καθώς και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η εν λόγω τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου αποφασίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, με την προτεινόμενη τροποποίηση η δήλωση που υποβάλλεται από δικηγόρους, για να εκδοθεί σε αυτούς η ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου, θα περιλαμβάνει πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον κύκλο εργασιών των δικηγόρων, τη μόνιμη διαμονή τους στην Κύπρο και την προσφορά των υπηρεσιών τους στα πλαίσια της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Επίσης, με την εν λόγω δήλωση ο δικηγόρος θα βεβαιώνει ότι δε συνδέεται συνεταιρικά ούτε συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό κατά τρόπο που να διευκολύνεται η καταστρατήγηση των διατάξεων του περί Δικηγόρων Νόμου σε ό,τι αφορά την άσκηση της δικηγορίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

 

 

19 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων