Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5(1) του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε να δημιουργηθεί νέα ομάδα πινακίδων με τα διακριτικά σημεία “ΤΑ” της ταυτότητας των οχημάτων, τα οποία θα παραχωρούνται στα οχήματα του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των ξένων διπλωματικών αποστολών. Συγκεκριμένα, τα ισχύοντα διακριτικά σημεία “CD” θα εξακολουθούν να παραχωρούνται στα οχήματα των διπλωματών, ενώ στα οχήματα του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των πρεσβειών θα παραχωρούνται τα διακριτικά σημεία “ΤΑ”.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, το Υπουργείο Εξωτερικών, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των ατελειών, των προνομίων και άλλων διευκολύνσεων που παρέχονται στις ξένες διπλωματικές αποστολές και στα μέλη τους, εισηγήθηκε την προτεινόμενη ρύθμιση για το διαχωρισμό των οχημάτων των αποστολών σε διπλωματικά και μη διπλωματικά, ρύθμιση η οποία συμβαδίζει με την ισχύουσα πρακτική που υιοθέτησαν και άλλες χώρες για την ομαλότερη παρακολούθηση και τήρηση των σχετικών μητρώων, καθώς και τον περιορισμό της παροχής συγκεκριμένων προνομίων.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί όπως τα προτεινόμενα διακριτικά σημεία που αναφέρονται ως “ΤΑ” αντικατασταθούν από τα διακριτικά σημεία “ΑΤ,” για τους πιο κάτω λόγους:

1. Στη σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις γίνεται αναφορά σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (Administrative and Technical Staff) και όχι αντίστροφα.

2. Τα διακριτικά “ΤΑ” πρέπει να αποφευχθούν, καθώς θα υπάρξει σύγχυση με τα αυτοκίνητα ταξί.

Η εν λόγω εισήγηση του Υπουργείου Εξωτερικών διαβιβάστηκε και γραπτώς στο διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και αντίγραφό της απεστάλη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών συμφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

 

28 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων