Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπής Εσωτερικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε η ψηφοφορία για την εκλογή δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων να τερματίζεται στις 6.00 μ.μ. αντί στις 5.00 μ.μ., που ισχύει σήμερα.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε η ψηφοφορία για την εκλογή κοινοταρχών και κοινοτικών συμβουλίων να τερματίζεται στις 6.00 μ.μ. αντί στις 5.00 μ.μ., που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκλογών, η προτεινόμενη παράταση των ωρών της ψηφοφορίας κατά τη διεξαγωγή των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών κρίθηκε αναγκαία, για να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στους εκλογείς να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις πιο πάνω εκλογές. Ειδικότερα, όπως επεξηγήθηκε στην επιτροπή από τον ίδιο εκπρόσωπο, η προτεινόμενη παράταση θα βοηθήσει την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ιδιαίτερα στις δημαρχούμενες περιοχές, όπου οι εκλογείς κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη τοπικών αρχόντων θα ασκούν ταυτόχρονα το εκλογικό τους δικαίωμα για ανάδειξη δημάρχων, δημοτικών συμβουλίων και σχολικών εφοριών, με τρία διαφορετικά ψηφοδέλτια. Επιπρόσθετα, οι εκτοπισθέντες εκλογείς, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για ανάδειξη των τοπικών αρχόντων των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων, θα πρέπει να προσέλθουν, για να ψηφίσουν σε διαφορετικά εκλογικά κέντρα από αυτά που θα ψηφίσουν για την εκλογή των τοπικών αρχόντων του τόπου διαμονής τους. Συναφώς, δήλωσε ο ίδιος, επειδή ενδέχεται οι ισχύουσες στην υφιστάμενη νομοθεσία ώρες ψηφοφορίας να μην επαρκούν για την άσκηση των πιο πάνω εκλογικών δικαιωμάτων των εκλογέων, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στη Βουλή τα υπό αναφορά νομοσχέδια. Παράλληλα, για τους πιο πάνω λόγους, το Υπουργείο Εσωτερικών, επιπρόσθετα από την προτεινόμενη παράταση των ωρών ψηφοφορίας, αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των εκλογικών κέντρων που θα λειτουργούν κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω εκλογών, ώστε να μειωθεί ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που θα ψηφίζουν σε κάθε εκλογικό κέντρο.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησαν με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006».

28 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων