Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 6) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος

Αβέρωφ Νεοφύτου

Νικόλας Παπαδόπουλος

Λευτέρης Χριστοφόρου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Γιάννος Λαμάρης

Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Νοεμβρίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης της υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, όπως και άλλοι εκπρόσωποι του ιδίου υπουργείου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ποσού ύψους £16.935.250 και η διάθεσή του για την εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής συνοχής που αναφέρονται στα επισυνημμένα Παραρτήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και αφού αξιολόγησε τις πρόσφατες εξελίξεις της κυπριακής οικονομίας, όπως και τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στα ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα, αποφάσισε να προτείνει το υπό συζήτηση έκτακτο πακέτο κοινωνικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στη στήριξη των ασθενέστερων τάξεων και στη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το δημοσιονομικό κόστος για το 2006 ανέρχεται σε £16,94 εκατομ. και αναλύεται σε £12.683.250 (παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού) και σε £4.252.000 (άλλες κοινωνικές παροχές, όπως η εισοδηματική στήριξη φοιτητών και κατοίκων ορεινών κοινοτήτων). Το δημοσιονομικό κόστος για το έτος 2007 ανέρχεται σε £0,88 εκατομ. και αφορά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για τη διετία 2006-2007 ανέρχεται στα £17.082 εκατομμύρια.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η χορηγία που προτείνεται για τους συνταξιούχους θα βασιστεί σε εισοδηματικά κριτήρια και θα δίνεται στη βάση νοικοκυριών και όχι ατόμων, με σκοπό την καλύτερη στόχευση της κοινωνικής παροχής. Ειδικότερα, κάθε δικαιούχο νοικοκυριό, σε σύνολο 30 000 περίπου νοικοκυριών, θα λάβει χορηγία ύψους £200, με το συνολικό κόστος να προσεγγίζει τα £6 εκατομμύρια. Για την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση προς την Υπηρεσία Χορηγιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα τεθέντα εισοδηματικά κριτήρια έχουν ως ακολούθως:

    Ετήσιο εισόδημα
1. Νοικοκυριό με ένα άτομο £5.100
2. Νοικοκυριό με δύο ενήλικα άτομα (ένα εξαρτώμενο άτομο) £7.650
3. Νοικοκυριό με τρία άτομα (δύο εξαρτώμενα εκ των οποίων το ένα κάτω των 13 ετών) £9.180
4. Νοικοκυριό με τρία άτομα (δύο εξαρτώμενα με ηλικία άνω των 13 ετών) £10.200
5. Νοικοκυριό με τέσσερα άτομα (τρία εξαρτώμενα εκ των οποίων τα δύο κάτω των 13 ετών) £10.710
6. Νοικοκυριό με τέσσερα άτομα (τρία εξαρτώμενα εκ των οποίων το ένα κάτω των 13 ετών) £11.730
7. Νοικοκυριό με τέσσερα άτομα (τρία εξαρτώμενα άνω των 13 ετών) £12.750

Αναφορικά με την μακροοικονομική επίπτωση στα δημόσια οικονομικά, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 0,2% για το 2006 και δεν αναμένεται να επηρεάσει τους δημοσιονομικούς στόχους για το ίδιο έτος. Συναφώς, αναφέρεται ότι, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν, το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ δε θα ξεπεράσει το 2% για το 2006, ενώ το δημόσιο χρέος θα κυμανθεί γύρω στο 64,6% του ΑΕΠ.

Στο πρώτο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν σωρεία ερωτήσεων προς τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, όπως και να ζητήσουν την κατάθεση συγκεκριμένων στοιχείων και συγκριτικών πινάκων, τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή με επιστολή, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2006.

Περαιτέρω, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμοδίους για τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής του όλου συστήματος και ότι ειδικά για σκοπούς παραχώρησης της έκτακτης ειδικής χορηγίας των £200 σε κάθε δικαιούχο νοικοκυριό συνταξιούχων θα αποσταλεί κατ’ οίκον από την αρμόδια υπηρεσία αίτηση προς συμπλήρωση από τους δικαιούχους. Όπως σχετικά είχε αναφερθεί στο στάδιο αυτό, πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διενέργεια συστηματικά δειγματοληπτικού ελέγχου (5% των αιτήσεων που θα υποβάλλονται), όπως και όπου υπάρχουν ενδείξεις για αναληθείς δηλώσεις. Περαιτέρω, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, θα επιβάλλεται διοικητική ποινή, που θα ανέρχεται στο εικοσαπλάσιο της συγκεκριμένης χορηγίας και παράλληλα θα γίνεται “μαυροπινάκισμα” του συγκεκριμένου νοικοκυριού για όλες τις κατηγορίες χορηγιών για περίοδο τριών ετών.

Στη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε ενώπιόν της ο Υπουργός Οικονομικών, για να αναλύσει περαιτέρω την πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με την ενίσχυση των ασθενέστερων εισοδηματικών στρωμάτων με κοινωνικά μέτρα. Ο αρμόδιος υπουργός, αφού ανέλυσε περαιτέρω την πρόθεση της κυβέρνησης για εφαρμογή μη ισοπεδωτικής αλλά στοχευμένης πολιτικής, η οποία να ενισχύει τα ευάλωτα στρώματα του λαού, αναφέρθηκε ειδικότερα στο διαμφισβητούμενο ζήτημα το οποίο είχε τεθεί από διάφορες πλευρές της επιτροπής για μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο. Συναφώς δήλωσε ότι δεν περιλαμβάνεται στις προθέσεις της κυβέρνησης, στα πλαίσια της στοχευμένης πολιτικής, η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου για τους ακόλουθους λόγους:

1. Από τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά τρία σεντ, όπως είναι η σχετική εισήγηση, στην ουσία δε θα επωφεληθούν τα φτωχότερα νοικοκυριά, τα οποία κατά τεκμήριο δε διαθέτουν κεντρικά συστήματα θέρμανσης.

2. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού επί καθολικής βάσης για όλα τα νοικοκυριά δε θα συμβάλει στην προώθηση πολιτικής για εξοικονόμηση ενέργειας με την υιοθέτηση εναλλακτικών συστημάτων θέρμανσης, την εγκατάσταση συστημάτων εναλλακτικών πηγών ενέργειας ή/και τη μόνωση κατοικιών.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας ο αρμόδιος υπουργός απάντησε επίσης σε αριθμό ερωτήσεων οι οποίες είχαν υποβληθεί στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής ή προέκυψαν στο μεταξύ από τη μελέτη του υπό αναφορά νομοσχεδίου και περιλήφθηκαν σε γραπτό σημείωμα της επιτροπής το οποίο στάλθηκε στο υπουργείο.

Συναφώς πληροφόρησε την επιτροπή ότι, ύστερα από επανεξέταση του όλου θέματος στη βάση των υποδείξεων της επιτροπής για την ανάγκη κατάργησης της πρόνοιας του ευρύτερου σχεδίου για επιβολή διοικητικών ποινών, όπως και των κυρώσεων που είχε γνωστοποιηθεί ότι θα επιβάλλονταν σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων, αποφασίστηκε ότι δε θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και ότι οι υπαίτιοι θα υπέχουν ποινική ευθύνη με βάση το κοινό ποινικό δίκαιο. Περαιτέρω δήλωσε ότι επανεξετάστηκε το έντυπο υποβολής αίτησης από τους δικαιούχους, το οποίο είχε κριθεί από την επιτροπή πολύπλοκο, και κατεβλήθη προσπάθεια απλοποίησής του.

Σημειώνεται ότι το σχετικό απλοποιημένο έντυπο αίτησης κατατέθηκε στην επιτροπή για ενημέρωσή της. Κατατέθηκε επίσης στην επιτροπή η “Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 2003” της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου, με βάση την οποία είχε υπολογιστεί ο αριθμός των νοικοκυριών συνταξιούχων που βρίσκονται στο όριο της φτώχιας.

Στο δεύτερο στάδιο συζήτησης του όλου θέματος ο Υπουργός Οικονομικών, καταθέτοντας ενώπιον της επιτροπής περισσότερες λεπτομέρειες όπως και στοιχεία, στη βάση των οποίων λήφθηκαν οι σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις για τα προτεινόμενα μέτρα, όπως και για άλλα συναφή ζητήματα, πληροφόρησε την επιτροπή ως ακολούθως:

1. Το σύνολο των συνταξιούχων προσώπων στην Κύπρο ανέρχεται στις 120 000, εκ των οποίων 57 000 συνταξιούχοι έχουν εισοδήματα κάτω από το διάμεσο εισόδημα (52%). Οι αριθμοί αυτοί επηρεάζουν 30 000 νοικοκυριά. Το σύνολο των νοικοκυριών συνταξιούχων ανέρχεται σε 60 000.

2. Επανεξετάστηκε, ύστερα από υπόδειξη της επιτροπής, ο αριθμός των επηρεαζόμενων μονογονεϊκών οικογενειών και πράγματι αυτές ξεπερνούν τις 300, όπως είχε αρχικά υπολογιστεί, ύστερα από τη διεύρυνση του ορισμού “μονογονέας” με βάση τη νομοθεσία για τα δημόσια βοηθήματα, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να φθάνουν τους 904. Συνεπώς η κυβέρνηση προτίθεται να παραχωρήσει τα προνοούμενα επιδόματα σε όλους τους δικαιούχους.

3. Αναφορικά με τα δικαιούχα πρόσωπα που έχουν συμπτώματα τετραπληγίας, με βάση τα προτεινόμενα μέτρα, θα παραχωρηθεί το επίδομα διακίνησης αναπήρων σε 418 άτομα.

Πέραν των πιο πάνω, ο Υπουργός Οικονομικών πληροφόρησε την επιτροπή ότι, αν δεν καταστεί δυνατή η εκταμίευση των προγραμματισθέντων εντός του 2006 ποσών για σκοπούς παραχώρησης των σχετικών επιδομάτων, τότε θα συνεχισθεί η παροχή των επιδομάτων που είχαν προβλεφθεί για το 2006 και κατά το 2007 μέχρι ικανοποιήσεως όλων των δικαιούχων, η δε δαπάνη θα διενεργηθεί από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού.

Όσον αφορά την απαίτηση της επιτροπής για κατάργηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης από τους δικαιούχους συνταξιούχους, ο ίδιος υπουργός ανέφερε ότι είναι αναγκαία η προτεινόμενη διοικητική διαδικασία, γιατί έτσι θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων, επί της οποίας η κυβέρνηση θα βασίζεται για άσκηση στοχευμένης πολιτικής ενίσχυσης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στο μέλλον.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αποφάσισε να υποβάλει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, για συζήτηση και λήψη τελικών αποφάσεων. Σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής, οποιαδήποτε δαπάνη για σκοπούς παροχής επιδόματος, με βάση τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, αφορά λήπτες δημόσιου βοηθήματος θα διενεργείται χωρίς να επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο το ύψος του ποσού που ο λήπτης λαμβάνει ως βοήθημα βάσει του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου.

Υποβάλλοντας το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για ψήφιση σε νόμο, η επιτροπή έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

Η πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Επιπρόσθετα τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δηλώνουν τα ακόλουθα:

Η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις χαιρετίζει την κατάθεση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, το οποίο στοχεύει στη στήριξη των ασθενέστερων τάξεων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Για το λόγο αυτό η εν λόγω κοινοβουλευτική ομάδα θα ψηφίσει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε στο σύνολό του το πακέτο κοινωνικών μέτρων να ήταν πιο γενναιόδωρο, αφού είναι προφανής η βελτίωση των οικονομικών δεικτών.

Η κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης και έπρεπε να είχε προχωρήσει στη μείωση κατά τρία σεντ του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις θεωρεί στοχευμένο μέτρο ενίσχυσης των μικρομεσαίων εισοδηματικά στρωμάτων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις θα συνεχίσει να αγωνίζεται, ούτως ώστε η κοινωνική πολιτική να μετεξελιχθεί από πολιτική της εφάπαξ παροχής επιδομάτων στη θεσμοθετημένη επί ετήσιας βάσης επιδοματική πολιτική, στη βάση των ακόλουθων προτεραιοτήτων:

· Στην παροχή δέκατης τέταρτης σύνταξης ή πασχαλινού επιδόματος στους συνταξιούχους στη βάση καθορισμένων εισοδηματικών κριτηρίων.

· Στην επέκταση της παροχής επιδόματος μάνας, ώστε να καλύψει όλες τις πολύτεκνες μάνες, με στόχο την άρση των αδικιών που έχουν δημιουργηθεί με το υφιστάμενο σύστημα.

· Στην αναλογική αφαίρεση του επιδόματος τέκνου για πενταμελείς οικογένειες, όπως ακριβώς γίνεται με βάση το ισχύον σύστημα για τις πολύτεκνες οικογένειες, με απώτερο στόχο την άρση των αδικιών που υπάρχουν αναφορικά με τις οικογένειες αυτές.

· Στην επέκταση παροχής του επιδόματος “μονογονέα”, ώστε να καλύψει περισσότερα νοικοκυριά.

· Στην αποκατάσταση της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) μισθών και συντάξεων στην προτέρα της μορφή, όπως αυτή εφαρμοζόταν πριν από την απόφαση για αφαίρεση κατά την εκάστοτε διαδικασία αναπροσαρμογής του ύψους αυτής των φόρων κατανάλωσης, απόφαση που είχε ληφθεί από την κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της ίδιας κοινοβουλευτικής ομάδας καλούν επίσης την κυβέρνηση να προχωρήσει στην αφαίρεση από το έντυπο αίτησης για παραχώρηση έκτακτης ειδικής χορηγίας ύψους £200 σε κάθε νοικοκυριό συνταξιούχου που ικανοποιεί τα τεθέντα εισοδηματικά κριτήρια της υποχρέωσης υποβολής υπεύθυνης δήλωσης αληθείας για τα αναγκαία από κάθε συνταξιούχο στοιχεία. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αφαιρεθεί και η δυνατότητα πρόσβασης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε στοιχεία τα οποία τηρούνται από τράπεζες ή άλλα κυβερνητικά τμήματα για επιβεβαίωση της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων. Οι ίδιοι πιο πάνω βουλευτές θεωρούν ότι είναι αρκετό στο έντυπο της υποβαλλόμενης για τους πιο πάνω σκοπούς αίτησης να δηλώνεται μόνο το εισόδημα κάθε δικαιούχου συνταξιούχου το οποίο προέρχεται από σύνταξη.

Η πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δηλώνουν τα ακόλουθα:

Χαιρετίζουν την κατάθεση του νομοσχεδίου, γιατί αποβλέπει στη στοχευμένη κοινωνική στήριξη των ασθενέστερων τάξεων του λαού μας. Πάγιος στόχος του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλες τις ομάδες του πληθυσμού και ειδική μέριμνα για οικονομικά δυσπραγούσες ομάδες. Χαιρετίζεται επίσης το γεγονός ότι η ενδυνάμωση της κυπριακής οικονομίας και η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών την τελευταία τριετία επιτρέπει στην κυβέρνηση να παραχωρήσει το συγκεκριμένο πακέτο, ανακουφίζοντας συνταξιούχους, μονογονιούς, μονήρη ηλικιωμένα άτομα, αναπήρους με τετραπληγία, κατοίκους ορεινών περιοχών, ενεργά ζευγάρια και δικαιούχους σπουδαστικών δανείων από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Το Δημοκρατικό Κόμμα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για περαιτέρω βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, αναγνωρίζοντας πως το ύψος της κοινωνικής στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων σε κάθε κράτος είναι συνάρτηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και της δημοσιονομικής ευρωστίας του κράτους. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει υποβάλει στην εκτελεστική εξουσία περαιτέρω προτάσεις για στήριξη και άλλων ασθενέστερων ομάδων, συνυπολογίζοντας και σταθμίζοντας τις εθνικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις της χώρας τούτη την κρίσιμη χρονική περίοδο που η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει την επίτευξη του δεύτερου εθνικού της στόχου για ένταξη στην Ευρωζώνη, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροχοπέδη στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάσσεται να αναπτύξει περαιτέρω τις θέσεις της κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

21η Νοεμβρίου 2006

 

Πρώτο Παράρτημα

Α/Α Κατηγορία ατόμων Προτεινόμενο μέτρο Κόστος

(£)

1. Νοικοκυριά συνταξιούχων με χαμηλό εισόδημα βάσει στοχευμένου σχεδίου Παραχώρηση ποσού £200 6.000.000
2.

Οικογένειες που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα

· £500 σε 1 216 οικογένειες με ένα παιδί

· £750 σε 769 οικογένειες με δύο παιδιά

· £1.000 σε 616 οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά

5.000.000
3.

Μονήρη ηλικιωμένα άτομα που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα

Επίδομα £250 σε 6 337 άτομα 1.584.250
4.

Οικογένειες με ένα γονέα οι οποίες λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα

Πρόσθετο επίδομα £300 σε

330 οικογένειες

99.000

 

5.

Άτομα με συμπτώματα τετραπληγίας

Επέκταση του δικαιώματος του

επιδόματος διακίνησης αναπήρων σε όλα τα άτομα με συμπτώματα τετραπληγίας

218 άτομα με μέγιστο επίδομα £48 το μήνα

125.568
6.

Παιδιά που βρίσκονται τοποθετημένα σε ανάδοχες οικογένειες

· Αύξηση κατά 4,9% του μηνιαίου επιδόματος τροφείων και του μηνιαίου επιδόματος μικροεξόδων

· Αύξηση κατά 22% του μέσου όρου για έκτακτα χορηγήματα

62.674
Σύνολο 12.871.492

 

 

Δεύτερο Παράρτημα

Άλλες κοινωνικές παροχές

Α/Α Κατηγορία ατόμων Προτεινόμενο μέτρο Κόστος

(£)

1.

Κάτοικοι ορεινών κοινοτήτων

· Κοινότητες από 600-800 μέτρα £100 ανά νοικοκυριό

· Κοινότητες από 801-1 000 μέτρα £130 ανά νοικοκυριό

· Κοινότητες από 1 001 μέτρα και άνω £150 ανά νοικοκυριό

2.200.000

 

 

 

 

2.

Δικαιούχοι σπουδαστικών δανείων από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Παραχώρηση πρόσθετης χορηγίας προς τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για σπουδαστικά δάνεια

1.300.000
3.

Ενεργά ζευγάρια (μη συνταξιούχοι) ορεινών περιοχών

Παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους £100 στα ενεργά ζευγάρια (μη συνταξιούχοι) που είναι κάτοικοι ορεινών περιοχών σε υψόμετρο 600 μέτρων και άνω και που ανέρχονται γύρω στις 7 500

752.000
Σύνολο 4.252.000

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων