Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τροφίμων Βαθείας Κατάψυξης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας (Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας), του Συμβουλίου Τροφίμων, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η περαιτέρω εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τον κοινοτικό Κανονισμό ΕΚ37/2005, που αφορά τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθείας κατάψυξης, τα οποία προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Ειδικότερα, ο εν λόγω κοινοτικός κανονισμός καταργεί την Οδηγία 92/1/ΕΚ, με την οποία είχαν εναρμονιστεί προηγουμένως οι υπό τροποποίηση βασικοί κανονισμοί περί Τροφίμων Βαθείας Κατάψυξης και η οποία αφορούσε τις απαιτήσεις για τον έλεγχο και την καταγραφή της θερμοκρασίας του αέρα στην οποία εκτίθενται τα τρόφιμα αυτά. Με τους προτεινόμενους κανονισμούς εναρμονίζεται περαιτέρω η κυπριακή νομοθεσία με το νέο κοινοτικό κανονισμό, ώστε να ισχύουν οι σχετικές απαιτήσεις/πρότυπα που τίθενται στο άρθρο 2 του κανονισμού αυτού. Παράλληλα, για διευκόλυνση της σταδιακής εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων από τους χρήστες, ο κοινοτικός κανονισμός επιτρέπει, για μια μεταβατική περίοδο, τη χρήση οργάνων καταμέτρησης που έχουν εγκατασταθεί με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από την έγκριση του κοινοτικού κανονισμού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, αυτοί θα συμβάλουν σημαντικά στην καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας, με την εφαρμογή πληρέστερου ελέγχου της θερμοκρασίας των τροφίμων κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

14 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων