Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος (Αρ. 1) του 2006»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γεώργιος Γεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Σοφοκλής Φυττής Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών Κύπρου (ΣΙΤΟΠ) και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πληγέντων Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών (ΠΑΣΥΠΕΕ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από τον προϋπολογισμό του Ταμείου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2006 πρόσθετης πίστωσης ύψους £1.300.000 για την παραχώρηση από τον ΚΦΙΚΒ, μέσω του Σχεδίου Φερεγγυότητας, πρόσθετων δανείων για σπουδές. Με το ποσό αυτό αναμένεται να καλυφθούν οι ανάγκες τριακόσιων τριάντα περίπου αιτητών που άρχισαν σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2006/2007. Αναμένεται ότι θα εξεταστούν συνολικά χίλιες τετρακόσιες αιτήσεις εντός του έτους 2006.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το έτος 2006 προνοεί δαπάνη ύψους £12,7 εκατομ. σε δανειοδοτήσεις για σπουδές με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ, μέσω του Σχεδίου Φερεγγυότητας. Μέχρι την 31η Αυγούστου 2006 εξαντλήθηκε το κονδύλι του προϋπολογισμού για σπουδαστικά δάνεια και καλύφθηκαν μόνο οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τα μέσα Απριλίου 2006. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη αύξηση του αριθμού αιτήσεων για σπουδαστικά δάνεια, που άρχισαν να υποβάλλονται από το δεύτερο εξάμηνο του 2005. Η αύξηση αυτή συνεχίζεται και είναι περίπου 34% μεγαλύτερη σε σύγκριση με τον περσινό χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2005 υποβλήθηκαν επτακόσιες εβδομήντα πέντε αιτήσεις, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2006 υποβλήθηκαν χίλιες τριάντα έξι αιτήσεις. Για την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης ο ΚΦΙΚΒ εξασφάλισε τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών για συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους £1,3 εκατομ., τον οποίο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά της όπως διατεθούν περισσότερα κονδύλια από το κράτος για κάλυψη των αναγκών του ΚΦΙΚΒ και υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

13 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων