Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας του 2007 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ).

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για το ΣΕΑΑ προβλέπει για το έτος 2007 δαπάνες ύψους £130.495 και έσοδα ύψους £90.000, που προέρχονται αποκλειστικά από κυβερνητική χορηγία. Το συνολικό όμως διαθέσιμο υπόλοιπο του ταμείου ανέρχεται σε ποσό ύψους £130.495, καθότι ποσό ύψους £40.495 μεταφέρεται από το προηγούμενο έτος. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αφορά την παροχή βοηθημάτων σε ασθενείς με AIDS, την αγορά υπηρεσιών, καθώς και την εκστρατεία διαφώτισης στα διάφορα κοινωνικά σύνολα.

Στα πλαίσια της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου για το ΣΕΑΑ και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν ενημέρωσαν την επιτροπή για τη γενική κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο αναφορικά με την HIV-λοίμωξη, δηλώνοντας ότι η Κύπρος, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό της HIV-λοίμωξης, που υπολογίζεται σε μικρότερο από 0,1% του συνολικού πληθυσμού. Από τα 502 άτομα στα οποία έχει διαγνωσθεί η ασθένεια μέχρι τον Ιούνιο του 2006 στον τόπο παρακολουθούνται σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα 180 περίπου. Ο πραγματικός αριθμός υπολογίζεται ότι είναι μεγαλύτερος, επειδή πολλά άτομα που είναι προσβεβλημένα από τον ιό το αγνοούν, λόγω της μακράς ασυμπτωματικής φάσης της HIV-λοίμωξης. Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι τα χαμηλά ποσοστά της HIV-λοίμωξης που παρατηρούνται σήμερα στην Κύπρο με κανένα τρόπο δε δικαιολογούν εφησυχασμό, καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσουν σε ανατροπή της κατάστασης αυτής. Οι παράγοντες αυτοί είναι κυρίως η έξαρση της επιδημίας που παρατηρείται στον ευρωπαϊκό χώρο, η έξαρση στη χρήση ναρκωτικών και οι μεγάλες διακινήσεις πληθυσμού από και προς την Κύπρο, καθώς και μεταξύ των ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι αναφέρθηκαν στο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για το ΣΕΑΑ και στο σχέδιο δράσης που ετοιμάστηκε για την υλοποίησή του, τα οποία, όπως δήλωσαν, συνάδουν πλήρως με τις ευρωπαϊκές αρχές και συνοψίζονται στους πιο κάτω άξονες δράσης:

1. Πρόληψη της μετάδοσης με τη σεξουαλική επαφή.

2. Μείωση της βλάβης από την ενδοφλέβια και μη ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών.

3. Πρόληψη της περιγεννητικής μετάδοσης.

4. Πρόληψη της μετάδοσης με το αίμα και τα παράγωγά του.

5. Παροχή φροντίδας με βάση τα διεθνή πρότυπα σε ό,τι αφορά τη συμβουλευτική, την κλινική αντιμετώπιση και τις εργαστηριακές εξετάσεις.

6. Μείωση των ατομικών επιπτώσεων της HIV-λοίμωξης μέσα από κοινωνικά μέτρα και μέτρα κατά της προκατάληψης και των διακρίσεων εναντίον των ατόμων με HIV-λοίμωξη και των οικογενειών τους.

7. Προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

8. Ενίσχυση της υποδομής και λειτουργίας του Εθνικού Προγράμματος AIDS.

Τέλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου για το ΣΕΑΑ πληροφόρησε την επιτροπή ότι το Υπουργείο Υγείας μελέτησε το θέμα επαναδραστηριοποίησης της Εθνικής Επιτροπής για το AIDS, η οποία έχει αδρανοποιηθεί από το 2000, και αποφάσισε την επαναδραστηριοποίησή της σε νέα βάση με σκοπό το συντονισμό όλων των σχετικών δράσεων στον τομέα αυτό.

Κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής, επισημάνθηκε από μέλη της ότι ποσό ύψους £40.495 έμεινε αχρησιμοποίητο στα πλαίσια του περσινού προϋπολογισμού και έτσι η φετινή κρατική χορηγία σε σχέση με την περσινή παρουσιάζεται μειωμένη κατά ανάλογο περίπου ποσό, τη στιγμή που η ενημέρωση και γενικά η διαφώτιση που παρατηρείται στα διάφορα κοινωνικά σύνολα, καθώς και η υλοποίηση άλλων αναγκαίων δράσεων επί του θέματος, είναι μειωμένη.

Με τα δεδομένα αυτά τα μέλη της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της ασθένειας, επισημαίνουν την ανάγκη άμεσης υλοποίησης περισσότερων προγραμμάτων διαφώτισης και εκστρατείας πρόληψης της ασθένειας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας για το Έτος 2007 Νόμος του 2006».

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για επαναδραστηριοποίηση της Εθνικής Επιτροπής για το AIDS και αναμένει από το υπουργείο ολοκληρωμένη ενημέρωση για τους όρους εντολής και τη δράση της επί του όλου θέματος.

 

 

14 Nοεμβρίου 2006

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων