Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2006. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να καθίσταται δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου ή λευκού ποινικού μητρώου και σε νομικά πρόσωπα, με την καταβολή του ανάλογου τέλους, όπως απαιτείται σήμερα για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού σε φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας, στην ισχύουσα νομοθεσία για την αστυνομία προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού λευκού ποινικού ή ποινικού μητρώου μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών ζητείται και από νομικά πρόσωπα, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η προτεινομένη τροποποίηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

14 Νοεμβρίου 2006

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων