Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Γεώργιος Τάσου Ανδρέας Μουσκάλλης
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Οκτωβρίου και 7 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να είναι δυνατή η πρόσληψη καθηγητών και αναπληρωτών καθηγητών με ειδικότητα στην αρχιτεκτονική σύνθεση χωρίς να απαιτείται διδακτορικός τίτλος σπουδών, όπως ισχύει σε άλλες ειδικότητες, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός τους δε θα υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% των συνολικών κατανεμημένων θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος.

Όπως ανέφεραν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου, η προτεινόμενη τροποποίηση σε σχέση με την πιο πάνω ειδικότητα κρίθηκε αναγκαία, γιατί, παρά τις πολλές προκηρύξεις, δεν υπήρξαν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ενώ υπήρξαν υποψήφιοι οι οποίοι ήταν ήδη καθηγητές σε άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επίσης, όπως επεξήγησαν οι ίδιοι εκπρόσωποι στην επιτροπή, οι παλαιότεροι καθηγητές με ειδικότητα στην αρχιτεκτονική σύνθεση, οι οποίοι είναι και διεθνώς αναγνωρισμένοι, δε συνήθιζαν στο παρελθόν να εκπονούν διδακτορικές διατριβές, σε αντίθεση με τους νεότερους καθηγητές, που έχουν αρχίσει να εκπονούν τέτοιου είδους διατριβές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

13 Νοεμβρίου 2006

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων