Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - Θέσεις Μηχανολόγου/Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου/ Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Κύπρος Χρυσοστομίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών), του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΑΣΥΔΥ και του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Σκοπός των κανονισμών που προτείνονται είναι η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις υφιστάμενες θέσεις Μηχανολόγου/Μηχανικού 1ης Τάξης, Μηχανολόγου Μηχανικού 2ας Τάξης, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1ης Τάξης και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 2ας Τάξης στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο καταρτισμός νέων σχεδίων υπηρεσίας για τις πιο πάνω θέσεις κρίθηκε αναγκαίος, ώστε αυτά να συνάδουν προς τις ρυθμίσεις του νέου κρατικού μισθολογίου, που τέθηκε σε ισχύ από το 2002, με βάση τις οποίες οι συνδυασμένες θέσεις 1ης Τάξης αντικαθίστανται με θέσεις σε συνδυασμένες κλίμακες. Ειδικότερα, τα νέα σχέδια υπηρεσίας που ετοιμάστηκαν αφορούν τις θέσεις Μηχανολόγου Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, οι οποίες είναι θέσεις πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες κλίμακες Α9, Α11, Α12 και ενοποιούν τις αντίστοιχες υφιστάμενες θέσεις. Τα προτεινόμενα σχέδια καθορίζουν με σαφήνεια τα καθήκοντα και τις ευθύνες των θέσεων αυτών, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, μεταξύ των οποίων έχει προστεθεί και υποχρέωση για εγγραφή του υποψηφίου ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Όπως είναι γνωστό, οι υπό συζήτηση κανονισμοί εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της απελθούσας Βουλής, αλλά η εξέτασή τους δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της όγδοης βουλευτικής περιόδου. Σημειώνεται ότι στο στάδιο της προηγούμενης εξέτασης των σχεδίων υπηρεσίας οι τότε εκπρόσωποι του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών διαφώνησαν με την προσθήκη στα απαιτούμενα προσόντα της υποχρέωσης για εγγραφή του υποψηφίου ως μέλους του ΕΤΕΚ και εισηγήθηκαν την απάλειψή της. Ωστόσο, μεταγενέστερα ο Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με γραπτή επιστολή του, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2006, διαβίβασε στην επιτροπή τη νέα θέση του κλάδου ότι συμφωνούν με την εν λόγω πρόνοια του σχεδίου υπηρεσίας.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας, όπως αυτά προτείνονται από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, συμφωνεί με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - Θέσεις Μηχανολόγου Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

7 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων