Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, την οποία η ίδια κατέθεσε στη Βουλή, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε κατά τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των συμβουλίων των κατεχόμενων κοινοτήτων να δύναται ο Έφορος Εκλογής, αν και εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, να προβαίνει σε διευθετήσεις για τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων σε ενιαία κέντρα διαλογής.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εκλογών που παρευρέθηκε στην επιτροπή συμφώνησε με την προτεινόμενη τροποποίηση και δήλωσε πως με αυτή θα διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου, στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των εκλογέων σε εκλογικό κέντρο κατεχόμενης κοινότητας είναι μικρός.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

7 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων