Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 6 Νοεμβρίου 2006.

Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αύξηση των μισθών και των συντάξεων των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου σε ποσοστό 2% επί των βασικών μισθών, κατ’ αναλογία των ισχυόντων στη δημόσια υπηρεσία και τους ημικρατικούς οργανισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προνοούμενες αυξήσεις θα δοθούν σε όλους τους εργαζομένους επί πλήρους και συνεχούς βάσεως, αλλά και σε όλους τους υπαλλήλους της Αρχής που εργάζονται σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2006. Η αύξηση σε ποσοστό 2% θα είναι επί των βασικών μισθών που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2005 με ελάχιστο ποσό αύξησης το ποσό των £4,50 το μήνα πάνω στο βασικό μισθό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία για την πλήρη υλοποίηση της σχετικής απόφασης είναι αναγκαία η κατάθεση και έγκριση από τη Βουλή σχετικού συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και, λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλογες ρυθμίσεις ισχύουν για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ημικρατικούς οργανισμούς, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, όπως και του μέλους της βουλευτή του Σοσιαλδημοκρατικού Κινήματος ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

7 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων