Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006» και «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας:
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Σταύρος Ευαγόρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νικόλας Παπαδόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Άγγελος Βότσης
Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου  
Μαρία Κυριακού  
Μαρίνος Σιζόπουλος  

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εμπορίου και Βιομηχανίας σε νέα κοινή συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2006, συζήτησαν τα πιο πάνω νομοσχέδια. Όπως είναι γνωστό, για τα δύο υπό αναφορά νομοσχέδια οι δύο επιτροπές έχουν υποβάλει προς την ολομέλεια του σώματος σχετική έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι οι πρόεδροι και τα μέλη τους επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν με τις τελικές τους αποφάσεις κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Στη σημερινή συνεδρία των δύο επιτροπών οι βουλευτές μέλη τους ανέπτυξαν τις θέσεις τους επί των δύο νομοσχεδίων και ορισμένοι από αυτούς γνωστοποίησαν τη βούλησή τους για υποβολή γραπτών τροπολογιών κατά τη συζήτηση των δύο νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

Τα δύο νομοσχέδια, με τα οποία προτείνεται η αναθεώρηση του υφιστάμενου τρόπου φορολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων, τόσο από πλευράς επιβλητέων φόρων κατανάλωσης όσο και αναφορικά με τα τέλη εγγραφής και αδειών κυκλοφορίας, κρίθηκαν από τις δύο επιτροπές ιδιαίτερης σημασίας και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να παρατεθούν γραπτώς οι απόψεις των κοινοβουλευτικών ομάδων και κομμάτων που εκπροσωπούνται με μέλη τους στις δύο επιτροπές.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα μέλη των δύο επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν τα ακόλουθα:

Τα υπό συζήτηση νομοσχέδια αποτελούν μία γενναιόδωρη πολιτική απόφαση και πράξη της παρούσας κυβέρνησης, η οποία συνίσταται σε φορολογικές ελαφρύνσεις ποσού ύψους £39,8 εκατομ. Συνεπώς, οποιεσδήποτε προσπάθειες για υποβάθμιση της σημασίας αυτών με την υποβολή διάφορων προτάσεων και αντιπροτάσεων μόνο λύπη μπορεί να προκαλέσουν, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι το υπολογισθέν ποσό ελαφρύνσεων που θα προκύψει για το σύνολο των πολιτών θα μπορούσε να είχε αποφασιστεί από την κυβέρνηση να παραχωρηθεί ως πακέτο κοινωνικών μέτρων προς συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Παρά το γεγονός ότι με το προτεινόμενο σύστημα είναι αναπόφευκτο να δημιουργούνται και ορισμένες ανισότητες, οι προτάσεις που τέθηκαν από κάποιες πλευρές για τροποποιήσεις στα υπό συζήτηση νομοσχέδια είναι εν γνώσει των εισηγητών τους αντισυνταγματικές.

Το προτεινόμενο νέο σύστημα φορολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων προέκυψε μέσα από διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με όλα τα κόμματα. Για την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις θεωρείται πολύ ικανοποιητικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε στο στάδιο των διαβουλεύσεων προτάσεις για μείωση της φορολογίας για τα μικρού κυβισμού αυτοκίνητα (μέχρι 1 650 κυβικά εκατοστά με συντελεστή £0,30 ανά κυβικό εκατοστό). Η συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση, η οποία περιλήφθηκε στο υπό συζήτηση σχετικό νομοσχέδιο, ερμηνεύεται ως μηδενική σχεδόν φορολογική επιβάρυνση επί των μικρού κυβισμού αυτοκινήτων, ιδιαίτερα αν συνδυαστεί με την πρόσθετη χορηγία των £400, που θα παρέχεται για αυτοκίνητα που εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους. Στο σύνολό τους οι μειώσεις αφορούν το 72,5% του συνόλου των αυτοκινήτων που ανήκουν στον κύκλο αγοραπωλησιών.

Περαιτέρω, εκφράζεται ικανοποίηση για τους πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές £0,15 ανά κυβικό εκατοστό σε σχέση με τα διπλοκάμπινα οχήματα, τα οποία εξυπηρετούν αγροτικές ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως οικογενειακά, όπως και για την προτεινόμενη φορολογική ρύθμιση αναφορικά με τα μεταχειρισμένα οχήματα, τα οποία οι προηγούμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις είχαν θέσει σε δυσμενέστερη μοίρα έναντι των καινούριων οχημάτων.

Η ίδια ευαρέσκεια εκφράζεται και για το νέο φορολογικό καθεστώς για τις μοτοσικλέτες, οι οποίες σε ποσοστό 85% του συνόλου της αγοράς ευνοούνται.

Επιπρόσθετα, θεωρείται ότι οι προτεινόμενες μειώσεις στους επιβλητέους φόρους κατανάλωσης στην αμέσως πιο πάνω κατηγορία μηχανοκίνητων οχημάτων (2 250 κυβικά εκατοστά μέχρι 3 000 κυβικά εκατοστά), η οποία αποτελεί το 18% των αγοραπωλησιών οχημάτων, είναι επίσης λογικές και εξυπηρετούν τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, δίνοντας τη δυνατότητα μετακίνησης από χαμηλότερη σε υψηλότερη κατηγορία κυβισμού.

Καθίσταται σαφές ότι και από πλευράς του συνόλου του καταναλωτικού κοινού έχει εκφραστεί ικανοποίηση για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, είτε γραπτώς είτε κατά το στάδιο της συζήτησης ενώπιον των επιτροπών μέσω των εκπροσώπων τους.

Όσον αφορά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναφορικά με τα τέλη αδειών κυκλοφορίας για πετρελαιοκίνητα ιδιωτικά οχήματα τύπου σαλούν, όπως και για τους συνταξιούχους, εκφράζεται επίσης ευαρέσκεια τόσο για τον καθορισμό οροφής όσο και για την επέκταση της έκπτωσης των τελών κυκλοφορίας σε όλους τους συνταξιούχους που είναι ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων οχημάτων πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του υπό ψήφιση νομοθετικού πλαισίου, αντίστοιχα. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, ειδικά σε σχέση με την ανισότητα που δημιουργείται με την έκπτωση στην καταβολή τελών κυκλοφορίας μεταξύ των σημερινών ιδιοκτητών αυτοκινήτων και αυτών που θα προκύψουν μετά την ψήφιση σε νόμο του σχετικού νομοσχεδίου. Η θέση της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις όμως είναι ότι θα πρέπει να αφεθεί το σύστημα να λειτουργήσει, αφού υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης για επανεξέταση του όλου ζητήματος και για κατάθεση τελικών λύσεων σε σχέση με το ευρύτερο ζήτημα των τελών αδειών κυκλοφορίας εντός ενός έτους.

Επικροτείται επίσης η πολιτική απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων, η οποία όμως πρέπει να βελτιωθεί με την παροχή και άλλων κινήτρων, ώστε με τον τρόπο αυτό να αποφευχθεί το φαινόμενο κυκλοφορίας παλαιών αυτοκινήτων.

Τέλος, όσον αφορά το θέμα της ενίσχυσης των πολύτεκνων οικογενειών με την παροχή αφορολόγητου αυτοκινήτου, η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις θεωρεί ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι ενίσχυσης της τάξης των πολυτέκνων, ιδιαίτερα αφού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η φορολόγηση των αυτοκινήτων ούτως ή άλλως θα πρέπει να γίνεται με άλλους τρόπους και όχι με την επιβολή φόρων κατανάλωσης.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν γραπτές τροπολογίες, αν το κρίνουν σκόπιμο, κατά τη συζήτηση των δύο νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας και τα μέλη των δύο επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επισήμαναν ότι ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο οποίος παρέστη στην πρώτη συνεδρία των δύο επιτροπών, είχε δηλώσει ότι πολλές από τις εκφρασθείσες στο εν λόγω στάδιο επιφυλάξεις επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι δικαιολογημένες, δεδομένου του γεγονότος ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν φόροι κατανάλωσης επί των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Περαιτέρω, οι ίδιοι βουλευτές κατέθεσαν γραπτώς προσχέδια πέντε τροπολογιών και προέβησαν σε επεξήγηση της ουσίας αυτών, επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούν επί θεμάτων αρχής κατά τη συζήτηση των δύο νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και τα μέλη των δύο επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν τα ακόλουθα:

Η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος εκφράζει την ευαρέσκειά της σε σχέση με το προτεινόμενο νέο καθεστώς φορολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων. Μέσα σε διάστημα τριών χρόνων είναι η δεύτερη φορά που προτείνεται μείωση των φόρων κατανάλωσης, κάτι που ήταν ρητή δέσμευση της παρούσας κυβέρνησης. Οι προτεινόμενες από την κυβέρνηση ρυθμίσεις ικανοποιούν απόλυτα την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος, ιδιαίτερα γιατί, βάσει της κυβερνητικής δέσμευσης, η εφαρμογή του νέου καθεστώτος θα έπρεπε να γίνει αρχές Νοεμβρίου 2006.

Παρά τα κενά που είναι ενδεχόμενο να υφίστανται στο προτεινόμενο νέο καθεστώς φορολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων, δεν είναι δυνατό να υπάρξει η τέλεια λύση. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν ένα ισορροπημένο πακέτο προτάσεων το οποίο θα βοηθήσει το μέσο Κύπριο πολίτη να αποκτήσει εύκολα ένα οικονομικό και προσιτό αυτοκίνητο, ενώ την ίδια στιγμή γίνεται για πρώτη φορά προσπάθεια για ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης. Η όλη προσέγγιση συνάδει επίσης με τις επιταγές του κοινοτικού κεκτημένου και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις προτεινόμενες ρυθμίσεις σημειώνονται σημαντικές μειώσεις σε όλες τις κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων, με έμφαση στα χαμηλού κυβισμού οχήματα, γεγονός που θα βοηθήσει τις χαμηλές εισοδηματικά τάξεις που έχουν λιγότερη οικονομική ευχέρεια να αποκτήσουν ένα ασφαλές και φθηνό αυτοκίνητο.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νέο καθεστώς επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

· Τερματισμός υπερτιμολογήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

· Παραχώρηση έκπτωσης στα τέλη κυκλοφορίας και μείωση του ανώτατου ορίου καταβολής τελών κυκλοφορίας από τις £195 στις £120 για τους συνταξιούχους.

· Διασύνδεση του τερματισμού καταβολής τέλους κυκλοφορίας με την προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής, γεγονός που αποβαίνει προς όφελος του περιβάλλοντος.

· Παροχή κινήτρων για προώθηση μη ενεργοβόρων και μη ρυπογόνων οχημάτων με στόχο ένα καθαρό περιβάλλον.

· Παραχώρηση περαιτέρω κινήτρων για απόσυρση οχημάτων ηλικίας πέραν των δεκαπέντε ετών.

· Διαφοροποίηση της φορολογίας των μεταχειρισμένων οχημάτων με σημαντικά ποσοστά μείωσης στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων.

· Αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος φορολόγησης μοτοσικλετών στη βάση του κυβισμού της μηχανής.

· Σημαντική μείωση της φορολογίας του διπλοκάμπινου οχήματος προς όφελος των αυτοεργοδοτουμένων και κατοίκων της υπαίθρου, που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν το όχημα αυτό.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων με την κατάθεση τροπολογιών αποτελεί βεβιασμένη κίνηση με ενδεχόμενες αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις, γι’ αυτό και η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος δε θα υποστηρίξει οποιεσδήποτε τροπολογίες, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος τεκμηριωμένα, βάσει συγκεκριμένης μελέτης. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να επιχειρηθούν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο παρόν στάδιο από τη Βουλή χωρίς τη δέουσα τεκμηρίωση και ειδικότερα σημειώνεται ότι όσες τροπολογίες έχουν προταθεί ουσιαστικά εκτοπίζουν από την αγορά το μεταχειρισμένο όχημα από τρίτες χώρες, γεγονός που θα διαταράξει την επιδιωκόμενη ισορροπία.

Περαιτέρω, η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος εκφράζει την ευαρέσκειά της για τις προτεινόμενες μειώσεις στα τέλη των αδειών κυκλοφορίας. Συναφής είναι για την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος η προταθείσα από την ίδια σε προηγούμενο στάδιο παντελής κατάργηση των επιβλητέων τελών άδειας κυκλοφορίας και η μετακύλιση του τέλους αυτού στην κατανάλωση καυσίμων με συνεπακόλουθη επιβάρυνση μόνο όλων όσοι χρησιμοποιούν το όχημά τους σε μεγαλύτερο βαθμό.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ ανέπτυξαν ενώπιον των δύο επιτροπών την ουσία των προτεινόμενων από το κίνημά τους τροπολογιών, τις οποίες δήλωσαν ότι θα καταθέσουν γραπτώς κατά τη συζήτηση των δύο νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος. Ταυτόχρονα δήλωσαν τα ακόλουθα:

Οποιεσδήποτε τοποθετήσεις έγιναν από διάφορες πλευρές σύμφωνα με τις οποίες προτεινόμενες τροπολογίες στα υπό συζήτηση νομοσχέδια είναι άκαιρες και αχρείαστες δεν αποτελούν ορθή προσέγγιση. Αντίθετα, όλες οι προτεινόμενες τροπολογίες επιχειρούν να βελτιώσουν το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, χωρίς να δηλώνουν αντίθεση προς τους σκοπούς των δύο νομοσχεδίων, και δε θεωρούνται αντισυνταγματικές, διότι αναμένεται ότι θα επιφέρουν, αντί μείωσης, αύξηση των δημόσιων εσόδων.

 

2 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων