Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας σε Θέματα Πολιτισμού, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2006» και «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Λεττονίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού, Παιδείας και Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Πάμπης Κυρίτσης
Κυριάκος Χατζηγιάνη, εκπροσωπώντας

τον κ. Σωτήρη Σαμψών

Σταύρος Ευαγόρου
Κώστας Παπακώστας, εκπροσωπώντας τον κ. Άντρο Κυπριανού Σοφοκλής Φυττής, εκπροσωπώντας

τον κ. Ανδρέα Αγγελίδη

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας σε θέματα πολιτισμού, επιστήμης, τεχνολογίας και εκπαίδευσης, η υπογραφή της οποίας ορίστηκε μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.125, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2005.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Λεττονίας για συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και της επιστήμης, η οποία υπογράφτηκε στις 8 Μαρτίου 2001 από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο κρατών στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι συμφωνίες πολιτιστικής συνεργασίας και γενικότερα οι συμφωνίες σε θέματα “χαμηλής πολιτικής” συμβάλλουν σημαντικά στο κτίσιμο συνεργασιών και σχέσεων με άλλες χώρες. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, με βάση και τις εμπειρίες από προηγούμενες παρόμοιες συμφωνίες, αυτές συντελούν στην επικοινωνία μεταξύ των λαών και στη συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγορεύει τις διμερείς συμφωνίες στον πολιτιστικό τομέα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε επίσης ότι η παρούσα συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας με την Ιταλική Δημοκρατία καταργεί προηγούμενη συμφωνία που υπήρχε από το 1973 και η νέα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ χωρίς χρονικούς περιορισμούς, ενώ όσον αφορά τη συμφωνία συνεργασίας με τη Λεττονία αυτή θα έχει αρχικά διάρκεια πέντε χρόνων και θα μπορεί μετά να ανανεώνεται αυτόματα για επιπρόσθετες πενταετείς περιόδους. Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε επίσης ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην κύρωση της συμφωνίας με τη Λεττονία οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στην ίδια τη Λεττονία που δεν επέτρεψαν την έγκαιρη επικύρωσή της.

Με βάση την πρώτη συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας, τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στους ακόλουθους τομείς:

1. Πολιτισμό και τέχνη.

2. Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

3. Πανεπιστήμια και επαγγελματική κατάρτιση.

4. Ανταλλαγές νεολαίας.

5. Κινηματογράφο και τηλεόραση.

6. Επιστήμη, τεχνολογία και περιβαλλοντική έρευνα.

7. Συνεργασίας μεταξύ βιβλιοθηκών, μουσείων και φορέων που διαχειρίζονται αρχεία με στόχο την υποστήριξη και προώθηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

Ειδικότερα με βάση τις πρόνοιες του δεύτερου νομοσχεδίου, στα πλαίσια της συμφωνίας τα συμβαλλόμενα μέρη θα μπορούν να διοργανώνουν, ανάμεσα σ’ άλλα, τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

1. Ανταλλαγή εκθέσεων και επιδείξεων πολιτιστικής εκπαίδευσης.

2. Παραστάσεις από καλλιτεχνικές ομάδες και καλλιτέχνες.

3. Κοινές σειρές μαθημάτων, διασκέψεων και συμποσίων.

4. Ανταλλαγή υποτροφιών για σπουδές σε ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης.

5. Ανταλλαγές επισκέψεων σε εθνικά αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία.

6. Ανταλλαγή επιστημονικών εκδόσεων, βιβλίων, εκπαιδευτικών δελτίων και άλλων πληροφοριών που εκδίδονται από πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

7. Ανταλλαγές και ερευνητικά προγράμματα σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

8. Συνεργασία μεταξύ πρακτορείων ειδήσεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, αθλητικών αρχών, οργανώσεων νεολαίας κ.ά.

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν για τα νομοσχέδια αυτά στην ολομέλεια της Βουλής.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των συμφωνιών αυτών.

 

 

31η Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων