Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο και τη διάθεση εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς για χρήση από ευρωπαϊκές και άλλες δυνάμεις

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου
Σωτήρης Σαμψών Ζαχαρίας Κουλίας
Νίκος Κατσουρίδης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κώστας Παπακώστας Νίκος Κουτσού
Άριστος Αριστοτέλους Μη μέλη της επιτροπής:
Σωκράτης Χάσικος Τάσος Μητσόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που διαβιβάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Άμυνας, για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο και τη διάθεση εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς για χρήση από ευρωπαϊκές και άλλες δυνάμεις, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Διάθεσης Εγκαταστάσεων, Μέσων, Μονάδων ή Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στα Πλαίσια Διεθνών Υποχρεώσεων ή Δεσμεύσεων της Δημοκρατίας Νόμου, για να καταστεί δυνατή η διάθεση εγκαταστάσεων, μέσων, μονάδων ή προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές εντός ή εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας, στα πλαίσια εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων της Δημοκρατίας, απαιτείται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Άμυνας που υποβάλλεται μετά από διαβούλευσή του με τον Υπουργό Εξωτερικών και καθίσταται εκτελεστή μόνο, εφόσον εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον Υπουργό Άμυνας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με το ψήφισμά του με αριθμό 1701, που εγκρίθηκε στις 11 Αυγούστου 2006, αποφάσισε την ενίσχυση της δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο [United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)] και στις 16 Αυγούστου 2006 η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόταση για συμμετοχή της στη UNIFIL με δύο αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς και τη διάθεση σε ευρωπαϊκές και άλλες δυνάμεις που θα συμμετέχουν στη UNIFIL εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού συνεκτίμησε τους λόγους στους οποίους στηρίχτηκε η υπό επικύρωση απόφαση, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση της υπό αναφορά απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, γι’ αυτό και επισυνάπτει σχετικό σχέδιο απόφασης για την κατά νόμο έγκρισή του.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή χαιρετίζει την έμπρακτη υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ανθρωπιστική επιχείρηση που έλαβε χώρα τους τελευταίους μήνες κατά την κρίση στο Λίβανο, καθώς και τη συμβολή της ως σταθεροποιητικού παράγοντα στην περιοχή, γι’ αυτό και υιοθετεί την πιο πάνω απόφαση για συμμετοχή της Δημοκρατίας στη UNIFIL, με την οποία αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι η Κύπρος μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει παράγοντα σταθερότητας, ασφάλειας, συνεργασίας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Επιπρόσθετα, καλεί την εκτελεστική εξουσία να ενημερώνει το σώμα για το όλο θέμα με εξαμηνιαίες περιοδικές εκθέσεις.

 

10 Oκτωβρίου 2006

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Διάθεσης, Εγκαταστάσεων, Μέσων, Μονάδων ή Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στα Πλαίσια Διεθνών Υποχρεώσεων ή Δεσμεύσεων της Δημοκρατίας Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Άμυνας που υποβάλλεται μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τη διάθεση εγκαταστάσεων, μέσων, μονάδων ή προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, για να συμμετάσχουν σε αποστολές εντός ή εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο, ενεργώντας με βάση τα πιο πάνω, ενέκρινε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (UNIFIL) στο Λίβανο και τη διάθεση εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς για χρήση από ευρωπαϊκές και άλλες δυνάμεις που θα συμμετάσχουν στην υπό αναφορά αποστολή,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, για να εφαρμοστεί κατά νόμο η πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, απαιτείται η έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργείο Άμυνας με το υπ’ αρ. Ε/4.2.23 έγγραφό του ζήτησε την έγκριση της υπό αναφορά απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου,

ΓΙ’ ΑΥΤΟ η Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου και το όλο σκεπτικό που τη συνθέτει, εγκρίνει τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καλώντας συνάμα την εκτελεστική εξουσία να ενημερώνει το σώμα για το όλο θέμα με εξαμηνιαίες περιοδικές εκθέσεις.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων