Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του 2006 (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Νικόλας Παπαδόπουλος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Οκτωβρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας) και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2006, ώστε:

1. να καταργηθούν δώδεκα κενές θέσεις Βοηθού Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)].

2. να καταργηθούν δέκα κενές θέσεις Βοηθού Αερολιμένα [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)].

3. να ενσωματωθεί σημείωση με διπλό σταυρό άλλων τεσσάρων θέσεων Βοηθού Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)].

4. να ενσωματωθεί σημείωση με διπλό σταυρό άλλων έξι θέσεων Βοηθού Αερολιμένα [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)].

Οι πιο πάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις προέκυψαν από την υλοποίηση μέρους της συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ της επίσημης και της συνδικαλιστικής πλευράς, αναφορικά με την αναδιοργάνωση των τεχνικών δομών του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας λόγω της παραχώρησης της διαχείρισης των αερολιμένων σε στρατηγικό επενδυτή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με αυτό προτείνεται η υλοποίηση μέρους της σχετικής συμφωνίας, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το δε υπόλοιπο της συμφωνίας αυτής, που αφορά τη δημιουργία αριθμού θέσεων στα ανελικτικά επίπεδα των σχετικών δομών, θα υλοποιηθεί με την ψήφιση του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2007.

Σε παρατήρηση μέλους της επιτροπής αναφορικά με την επάρκεια εκπαίδευσης και παροχής σχετικών σεμιναρίων στους υπαλλήλους του τμήματος των οποίων τα καθήκοντα θα μετατραπούν σε εποπτικά, στα πλαίσια της αναφερόμενης συμφωνίας, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ότι θα αρχίσει η εκπαίδευσή τους στα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Επιπρόσθετες επισημάνσεις έγιναν επίσης από μέλη της επιτροπής αναφορικά με τη στελέχωση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και ειδικότερα της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων και των επιμέρους τομέων της.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΣΥΔΥ σημείωσε την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκπαίδευση των υπαλλήλων οι οποίοι, αναλαμβάνοντας το νέο τους ρόλο, θα ασκούν εποπτικά καθήκοντα και παράλληλα δήλωσε ότι οι δύο πλευρές, επίσημη και συνδικαλιστική, βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για τον καταρτισμό των νέων σχεδίων υπηρεσίας. Προσδοκά δε ότι η διαδικασία καθορισμού του καθηκοντολογίου τους θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2007. Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι αναμένει όπως και το υπόλοιπο μέρος της συμφωνίας αναδιοργάνωσης των δομών του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας υλοποιηθεί με την ψήφιση του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2007.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

17 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων