Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του 2006 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Νικόλας Παπαδόπουλος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Οκτωβρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Αρχαιοτήτων) και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2006, ώστε να αρθεί η ανωμαλία που προέκυψε στη διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων Τεχνικού [Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)] κάτω από το εδάφιο 80 “Τεχνικοί [Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)]” του Κεφαλαίου 21.08.00 “Τμήμα Αρχαιοτήτων - Κεντρικά Γραφεία”.

Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το πρόβλημα προέκυψε από την εκ παραδρομής κατάργηση με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2006 επτά θέσεων Τεχνικού [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)], όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω, αντί τεσσάρων, που έπρεπε να καταργηθούν. Επιπρόσθετα, η μία θέση από τις επτά που εκ παραδρομής καταργήθηκε δεν ήταν κενή, με αποτέλεσμα ένας τεχνικός να υπηρετεί ως υπεράριθμος, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη οργανική θέση. Προς διόρθωση του λάθους προτείνεται η επανίδρυση τριών θέσεων Τεχνικού [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)].

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

17 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων