Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2006»

Παρόντες:

Aντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Νικόλας Παπαδόπουλος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Οκτωβρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ποσού ύψους £1.969.161 για κάλυψη δαπανών οι οποίες δε συμπεριλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του ΧΑΚ για το 2006.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το πιο πάνω ποσό αφορά τα ακόλουθα:

1. Την ετοιμασία και υλοποίηση της κοινής πλατφόρμας μεταξύ του ΧΑΚ και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

2. Την ανέγερση νέου κτιρίου που θα στεγάσει το ΧΑΚ (η διεύθυνση του ΧΑΚ κατέληξε σε συμφωνία με ιδιωτική εργοληπτική εταιρεία για την ανέγερση κτιρίου συνολικού κόστους ύψους £2.100.000 συν ΦΠΑ)..

3. Την παροχή αναδρομικών αυξήσεων (ύψους 2%) στο προσωπικό του ΧΑΚ, με βάση το γενικό συμφωνητικό πλαίσιο για αυξήσεις στους ημικρατικούς οργανισμούς, που θα καταβληθούν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μέλη της επιτροπής έθεσαν το θέμα της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην υλοποίηση της κοινής πλατφόρμας μεταξύ ΧΑΚ-ΧΑΑ, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει, σύμφωνα με τις εξαγγελίες των εκπροσώπων του ΧΑΚ, εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του 2006.

Ο πρόεδρος του ΧΑΚ ανέφερε ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία εγγραφής ξένων μελών. Όπως ανέφερε, έχει ήδη εξασφαλιστεί ένας ικανοποιητικός αριθμός ξένων μελών και έχουν εγγραφεί γύρω στα έντεκα μέλη ξένων Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Έχουν επίσης επιδείξει ενδιαφέρον δεκατέσσερις θεματοφύλακες. Για το χρηματιστήριο, πρόσθεσε, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότερα ξένα μέλη, γι’ αυτό και χρειάστηκε να δοθεί επιπρόσθετος χρόνος. Η καθυστέρηση οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας της κοινής πλατφόρμας δε βρίσκονταν σε πλήρη ετοιμότητα για να τεθούν σε λειτουργία και γι’ αυτό χρειάστηκε μεγαλύτερος χρόνος δοκιμαστικών. Τέλος, ο πρόεδρος του ΧΑΚ ανέφερε ότι η διαδικασία υλοποίησης της κοινής πλατφόρμας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο και αναμένεται η λειτουργία της εντός του μηνός Οκτωβρίου του 2006.

Αναφορικά με το θέμα της δαπάνης που ζητείται για την ανέγερση νέου κτιρίου που θα στεγάσει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ο πρόεδρος ανέφερε ότι λήφθηκαν προσφορές και ορίστηκε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο (ΕΤΕΚ) ως εξωτερικός σύμβουλος. Ο χώρος που επιλέχθηκε για την ανέγερση του νέου κτιρίου βρίσκεται επί της λεωφόρου Βύρωνος και η αποπεράτωση του έργου υπολογίζεται εντός δεκαέξι μηνών. Το έργο ανέλαβε ιδιωτική εργοληπτική εταιρεία και οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Συναφώς, μέλη της επιτροπής έθεσαν το ερώτημα αν προκύπτει ανάγκη για πρόσληψη νέου προσωπικού στο ΧΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη την ανέγερση νέου κτιρίου και την επέκταση των εργασιών και του ωραρίου λειτουργίας του ΧΑΚ λόγω της υλοποίησης της κοινής πλατφόρμας. Επ’ αυτού ο πρόεδρος του χρηματιστηρίου ανέφερε ότι έχουν γίνει τέτοιες εσωτερικές ρυθμίσεις και ανακατατάξεις, ώστε να μη χρειάζονται νέες προσλήψεις, κάτι στο οποίο έχουν συναινέσει και οι συντεχνίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να υιοθετήσει τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκρισή της.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πιο πάνω θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

17 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων