Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Aφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουλίου, την 21η Σεπτεμβρίου και στις 5 και 12 Οκτωβρίου 2006.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση της διαβούλευσης κάθε υπηρεσίας που ασκεί δημόσια εξουσία με την ΚΥΣΟΑ για κάθε θέμα που αφορά τους αναπήρους. Επίσης, με το νομοσχέδιο αυτό καθιερώνεται η ΚΥΣΟΑ ως ο κοινωνικός εταίρος του κράτους για θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοίμασε το παρόν νομοσχέδιο αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαβούλευσης των κρατικών και ημικρατικών οργανισμών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης με τα άτομα με αναπηρία για τα θέματα που τα αφορούν.

Οι εκπρόσωποι της ΚΥΣΟΑ, τοποθετούμενοι στο εν λόγω νομοσχέδιο, δήλωσαν, τόσο στα πλαίσια των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρέθηκαν όσο και σε γραπτό υπόμνημα το οποίο κατέθεσαν, ότι η μόνη διαφωνία τους επικεντρώνεται στη διατύπωση του άρθρου 4 του νομοσχεδίου, που αναφέρεται στην επιχορήγηση και στήριξη της ΚΥΣΟΑ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα πλαίσια της εξέτασης του παρόντος νομοσχεδίου και αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, προέβη σε αναδιατύπωση του άρθρου 4, με την οποία συμφώνησαν τόσο οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και οι εκπρόσωποι της ΚΥΣΟΑ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από την επιτροπή.

 

17 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων