Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006» και «Οι περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΟΥΕΣΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 21 του περί Ελέγχου Σιτηρών Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Κανονισμών, καθώς και των περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε να επεκταθεί το όριο αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, κατά τρόπο ανάλογο με τις ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Ειδικότερα, τόσο με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς, που αφορούν το σύνηθες για την αφυπηρέτηση όριο ηλικίας, όσο και με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, που αφορούν την υποχρεωτική αφυπηρέτηση των υπαλλήλων, προτείνεται η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους. Οι σχετικές ρυθμίσεις θα ισχύουν καθ’ ολοκληρίαν από την 1η Ιουλίου 2008 για τους υπαλλήλους που συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά ή μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους υπαλλήλους, οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης των προτεινόμενων κανονισμών και της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, η ηλικία αφυπηρέτησης θα είναι η ηλικία των εξήντα ενός ετών. Περαιτέρω, η ηλικία αφυπηρέτησης υπαλλήλου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της 30ής Ιουνίου 2008, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, θα είναι η ηλικία των εξήντα δύο ετών.

Επιπρόσθετα, στους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς περιλαμβάνεται πρόνοια που παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου, υπό προϋποθέσεις, να επιτρέπει σε οποιοδήποτε υπάλληλο να αφυπηρετήσει σε οποιοδήποτε χρόνο μετά τη συμπλήρωση:

1. της ηλικίας των πενήντα οκτώ ετών, σε περίπτωση που υπάλληλος διορίζεται στην επιτροπή κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των εν λόγω κανονισμών, και

2. της ηλικίας των πενήντα πέντε ετών, σε περίπτωση που υπάλληλος βρισκόταν στην υπηρεσία της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των εν λόγω κανονισμών.

Κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΟΥΕΣΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΔΕΟΚ τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Σύμφωνα δε με τον εκπρόσωπο της ΕΟΥΕΣΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ και το επεξηγηματικό σημείωμα που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών, όλοι οι ημικρατικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου, κλήθηκαν, με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.124 και 62.219, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου και 15 Ιουνίου 2005, αντίστοιχα, το οποίο ενέκρινε τη σταδιακή επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημόσιων υπαλλήλων στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, να τροχοδρομήσουν έγκαιρα όλες τις αναγκαίες διαδικασίες, ώστε να υιοθετηθεί η ανάλογη ρύθμιση στις νομοθεσίες τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της επιτροπής και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2006».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί των υπό αναφορά κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

10 Οκτωβρίου 2006

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων