Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Οκτωβρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε να παραταθεί η καθοριζόμενη σ’ αυτόν προθεσμία, εντός της της οποίας μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση και πιστοποιητικού συμπλήρωσης εργασιών, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η προτεινόμενη τροποποίηση στοχεύει στην παροχή της ίδιας δυνατότητας σε επηρεαζόμενους πολίτες να υποβάλουν την προβλεπόμενη από τη βασική νομοθεσία αίτηση στην αρμόδια αρχή, μέσα στα ίδια χρονικά πλαίσια που παρέχονται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο, αναφορικά με το χρόνο λήξης της προθεσμίας που προβλέπεται από τις αντίστοιχες πρόνοιές του, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

10 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων