Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Όπως είναι γνωστό, το υπό αναφορά νομοσχέδιο τέθηκε ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για ψήφιση στις 13 Ιουλίου 2006, αλλά, κατόπιν αιτήματος της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, η συζήτησή του αναβλήθηκε προκειμένου να επανεξεταστεί από την επιτροπή. Σημειώνεται ότι στην έκθεση της επιτροπής που είχε ετοιμαστεί και υποβληθεί για το υπό αναφορά νομοσχέδιο τα μέλη της επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σε αυτό κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να επεκταθεί το όριο αφυπηρέτησης των δημοτικών υπαλλήλων από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, κατά τρόπο ανάλογο με τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2006, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

Η πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν στο υπό αναφορά νομοσχέδιο κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεση για λήψη απόφασης.

 

10 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων