Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τo νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Τάσος Μητσόπουλος Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Κώστας Παπακώστας Μη μέλη της επιτροπής:
Κύπρος Χρυσοστομίδης Σωκράτης Χάσικος
Ανδρέας Αγγελίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου, την 21η και στις 28 Σεπτεμβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του Γραφείου του, καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αποτελεσματικότερη προστασία του, συνταγματικά και διεθνώς κατοχυρωμένου, δικαιώματος ακίνητης περιουσίας, μέσω του ποινικού δικαίου, καθώς και η περαιτέρω προστασία προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των συναλλαγών έναντι του ενδεχομένου εξαπάτησής τους από τρίτους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στο νομοσχέδιο διαλαμβάνονται κυρίως τα ακόλουθα:

1. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ποινικού κώδικα, ώστε να καλύπτει πράξεις ή παραλείψεις που έχουν ως αντικείμενό τους ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το χώρο όπου αυτές γίνονται. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή συνάδει προς τον κανόνα του διεθνούς δικαίου που επιτρέπει σε ένα κράτος να νομοθετεί για πράξεις ή παραλείψεις που, παρ’ όλο που λαμβάνουν χώρα εκτός των συνταγματικών του συνόρων, οι συνέπειές τους επηρεάζουν το ίδιο.

2. Δημιουργία τεκμηρίου σε σχέση με τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος της απάτης κατά την πώληση ή την υποθήκευση περιουσίας.

3. Αύξηση ποινών για ορισμένα αδικήματα.

4. Περιορισμό του εύρους της υπεράσπισης της, καλή τη πίστει, αξίωσης δικαιώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από αυτή.

 

 

 

3 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων