Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τo νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Τάσος Μητσόπουλος Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Κώστας Παπακώστας Μη μέλη της επιτροπής:
Κύπρος Χρυσοστομίδης Σωκράτης Χάσικος
Ανδρέας Αγγελίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου, την 21η και την 28η Σεπτεμβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και εκπρόσωπος του Γραφείου του, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ενίσχυση της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κύπρο έναντι αστικών αδικημάτων, οπουδήποτε και αν αυτά διαπράττονται.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τροποποιήσεις, ώστε, σε περίπτωση αστικού αδικήματος που στρέφεται εναντίον ακίνητης περιουσίας ή προσώπου που κατά τον ουσιώδη χρόνο διάπραξης του αδικήματος βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας, να καθίσταται δυνατή η έγερση αγωγής ενώπιον των δικαστηρίων της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το αν η πράξη ή η παράλειψη που συνιστά το αστικό αδίκημα δεν είναι αγώγιμη στη χώρα στην οποία διαπράχθηκε. Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή, με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται ο γνωστός κανόνας “double actionability rule” σε σχέση με τις πιο πάνω περιπτώσεις.

Η εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου συμφώνησε με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε από νομοτεχνική άποψη.

 

 

 

3 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων