Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελευθέρων Ζωνών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Κυριάκος Χατζηγιάννη Άγγελος Βότσης
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελευθέρων Ζωνών Νόμου, ώστε να επισπευσθούν και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας διεξαγωγής δραστηριοτήτων μέσα στις Ελεύθερες Ζώνες. Με σκοπό την όσο το δυνατό πιο γρήγορη απάντηση στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, γίνεται εισήγηση η απόφαση για τη χορήγηση ή μη άδειας διεξαγωγής εμπορίας ή εργασίας ή μεταποίησης στα όρια Ελεύθερης Ζώνης να λαμβάνεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού χωρίς τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών, δεδομένου ότι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ελεύθερων Ζωνών η οποία εξετάζει τις αιτήσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

3 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων