Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης εκ μέρους του
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνη Αντωνίου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Περδίκης
Μάριος Καρογιάν  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Σεπτεμβρίου 2006. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Δασών, Τμήμα Θήρας και Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, της Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων, του Συνδέσμου Δασοπόνων και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η πλήρης και σωστή ενσωμάτωση των προνοιών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 στον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που περιλαμβάνονται σε σχετική προειδοποιητική επιστολή του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2006, στα πλαίσια διαδικασίας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για σχετική παράβασή της, δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Όπως αναφέρεται και στο επεξηγηματικό σημείωμα του αρμόδιου υπουργείου, το οποίο συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, αφού οι σχετικές διατάξεις θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί στο βασικό νόμο με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εξέφρασαν την άποψη ότι με την τροποποίηση αυτή ικανοποιούνται οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκφράστηκαν μέσω της σχετικής επιστολής της.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, εξέφρασαν όμως την άμεση ανάγκη για κατάθεση και έγκριση κανονισμών που να διαμορφώνουν τη διαδικασία για έκδοση άδειας για την ηθελημένη απελευθέρωση μη ιθαγενούς είδους άγριας πανίδας ή χλωρίδας.

Η Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων, σε γραπτό υπόμνημά της προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, εισηγήθηκε, ανάμεσα σ’ άλλα, την εξασφάλιση ιδιαίτερης προστασίας στους φυσικούς οικοτόπους που περιλαμβάνονται στις περιοχές “Φύση 2000”. Ταυτόχρονα, εξέφρασαν ανησυχία όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου στις περιπτώσεις κατασκευής έργων προστασίας, όπως π.χ. αντιπυρικών λωρίδων, και τόνισαν την ανάγκη να έχουν οι διαχειριστικές αρχές την ευχέρεια να λαμβάνουν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εισηγείται ομόφωνα στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως έχει διαμορφωθεί από την επιτροπή.

 

 

3 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων