Αρχείο

    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:
Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος
Τάσος Μητσόπουλος Αθηνά Κυριακίδου
Αριστοφάνης Γεωργίου Τάκης Χατζηγεωργίου
Κώστας Παπακώστας Κύπρος Χρυσοστομίδης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Τάσος Μητσόπουλος
Ανδρέας Αγγελίδης Χρήστος Στυλιανίδης
Νικόλας Παπαδόπουλος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Γιαννάκης Ομήρου Φειδίας Σαρίκας
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Δημήτρης Συλλούρης

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασαν από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και στις 4 και 11 Ιουλίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των δύο επιτροπών ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, στις 2 Μαρτίου 2006, και παραπέμφθηκε για εξέταση στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Οι πιο πάνω επιτροπές της απελθούσας Βουλής εξέτασαν το εν λόγω νομοσχέδιο σε αριθμό κοινών συνεδριάσεών τους, επειδή όμως η συζήτηση του νομοσχεδίου δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί από την απελθούσα Βουλή, το νομοσχέδιο παραπέμφθηκε για εξέταση από τη νέα Βουλή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης εκζητουμένων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε στο Δεύτερο Μέρος της νομοθεσίας αυτής, το οποίο αφορά τις πρόνοιες για έκδοση στη Δημοκρατία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, να προστεθεί η προϋπόθεση ότι η αίτηση για έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης προς το σκοπό άσκησης ποινικής δίωξης θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το τελευταίο αποσκοπεί στη θωράκιση του δικαιώματος της ελευθερίας του ατόμου, ενόψει των συνεπειών της έκδοσης ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης επί του πιο πάνω δικαιώματος.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβαν υπόψη τους όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν τους, εισηγούνται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

13 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων