Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Aβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Σωτήρης Σαμψών Μάριος Καρογιάν
Ελένη Θεοχάρους Γιώργος Βαρνάβα
Πάμπης Κυρίτσης Δημήτρης Συλλούρης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης των νομοσχεδίων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας), καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς, το οποίο υπογράφτηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 15 Μαΐου 2003 κατ’ εξουσιοδότηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 57.874 και ημερομηνίας 14 Μαΐου 2003.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, το υπό επικύρωση πρωτόκολλο αποσκοπεί στη συμπλήρωση της Σύμβασης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς με την προσθήκη στον κατάλογο των αξιόποινων πράξεων που είχε αρχικά καθορίσει η σύμβαση και ορισμένων άλλων αξιόποινων πράξεων. Ειδικότερα, με το πρωτόκολλο αυτό καθίστανται αξιόποινες πράξεις η δωροδοκία οικείων ή αλλοδαπών διαιτητών, η δωροληψία από οικείους ή αλλοδαπούς διαιτητές, η δωροδοκία οικείων ή αλλοδαπών ενόρκων και η δωροληψία από οικείους ή αλλοδαπούς ενόρκους.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε στα μέλη της επιτροπής ότι μέχρι στιγμής το υπό εξέταση πρωτόκολλο υπογράφτηκε από τριάντα χώρες, από τις οποίες δεκαέξι το επικύρωσαν.

Με το δεύτερο νόμο που προτείνεται σκοπείται η τροποποίηση των περί της Διεθνούς Σύμβασης περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1985 έως 2004.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας) επισήμανε στα μέλη της επιτροπής ότι οι τροποποιήσεις που επιδιώκονται με το υπό εξέταση νομοσχέδιο δεν είναι ουσιαστικές, αλλά καθαρά νομοτεχνικές. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο προστίθεται διάταξη που ορίζει το πεδίο εφαρμογής του βασικού νόμου και διευκρίνισε ότι ανάλογη διάταξη υπήρχε στο βασικό νόμο, αλλά εκ παραδρομής αντικαταστάθηκε από άλλη διάταξη με τροποποιητικό νόμο [Νόμος αρ. 24(ΙΙΙ)/1997]. Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι με το υπό εξέταση νομοσχέδιο σκοπείται επίσης η διόρθωση μιας λανθασμένης λεκτικής διατύπωσης, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα τροποποιητικού νόμου [Νόμος αρ. 52(ΙΙΙ)/2004].

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε ότι οι τροποποιήσεις που επιδιώκονται είναι καθαρά νομοτεχνικές και ότι δεν άπτονται της ουσίας του βασικού νόμου.

Με τον τρίτο νόμο που προτείνεται σκοπείται η τροποποίηση του κυρωτικού νόμου της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου [Νόμος αρ. 8(ΙΙΙ)2000], με στόχο τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει αναφορικά με την υιοθέτηση εσωτερικής νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της συνθήκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις τα αδικήματα τα οποία εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου) καθίστανται αδικήματα και στην εσωτερική έννομη τάξη και τιμωρούνται με ισόβια φυλάκιση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο παρέχεται στα κυπριακά δικαστήρια δικαιοδοσία σε σχέση με αδικήματα που διαπράττονται εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας και ανεξάρτητα από το κατά πόσο τα αδικήματα διαπράχθηκαν από πολίτη της Δημοκρατίας ή άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με την αναγνωρισμένη αρχή του διεθνούς δικαίου γνωστή ως “universal jurisdiction”.

Παράλληλα, εισάγεται πρόνοια που ορίζει ότι η ποινική δίωξη των πιο πάνω αναφερόμενων αδικημάτων ασκείται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή κατόπιν δικής του γραπτής έγκρισης.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε στα μέλη της επιτροπής ότι είναι πολύ σημαντική η προώθηση του υπό εξέταση νομοσχεδίου, διότι στέλνει τα κατάλληλα μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις και δείχνει το ενδιαφέρον της Δημοκρατίας στη δίωξη των εγκλημάτων αυτών. Ειδικότερα, η υιοθέτηση του εν λόγω νομοσχεδίου αναμένεται να συμβάλει στην υπόθεση της Κύπρου, δεδομένου ότι στον τόπο μας διαπράχθηκαν τέτοια εγκλήματα, τα οποία ανάγονται στην τουρκική εισβολή του 1974 και στη συνεχιζόμενη κατοχή. Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι σε σχέση με τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Κύπρο υπάρχει το πρόβλημα καθορισμού του χρονικού σημείου διάπραξης των εγκλημάτων αυτών και γι’ αυτό το λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει στα διεθνή φόρουμ και προσπαθεί να πείσει για την έννοια του “διαρκούς εγκλήματος”, δηλαδή του εγκλήματος που ανάγεται στο παρελθόν, αλλά του οποίου οι συνέπειες συνεχίζουν να υφίστανται μέχρι σήμερα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνικής άποψης.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

11 Ιουλίου 2006

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2006.

2. Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.

                    3. Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός)                     Νόμος του 2006.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων