Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου 2006. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, που έχει ως σκοπό τη διασφάλιση υψηλού βαθμού προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, καθώς και την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των απορρυπαντικών και των επιφανειοδραστικών ουσιών για απορρυπαντικά στην εσωτερική αγορά.

Συγκεκριμένα, με το εν λόγω νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται στο διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας εξουσία πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν απορρυπαντικά και τα συστατικά τους για σκοπούς κρατικού ελέγχου, καθώς και επιβολής διοικητικού προστίμου για εξαναγκασμό συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νομοσχεδίου των υποκειμένων στο νόμο.

2. Ρυθμίζεται ο τρόπος συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που θέτει το νομοσχέδιο και ο κοινοτικός Κανονισμός 648/2004.

3. Προβλέπεται διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων, δειγματοληψιών και αναλύσεων αναφορικά με τα απορρυπαντικά και τα συστατικά τους, καθώς και τις συναφείς διοικητικές εξουσίες για το δέοντα χειρισμό απορρυπαντικών που δε συνάδουν με το νομοσχέδιο και τον προαναφερόμενο κανονισμό.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά πλειοψηφία των μελών της, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων