Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Γεώργιος Τάσου Νίκος Κουτσού
Ανδρέας Θεμιστοκλέους  
Γιάννος Λαμάρης Αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων:
Τάκης Χατζηγεωργίου Βαρτκές Μαχτεσιάν
Ανδρέας Μουσκάλλης Μπενίτο Μαντοβάνη
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και 4 Ιουλίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμου, ώστε να μετέχει ως πρόεδρος στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, λόγω της κατάργησης της θέσης του Διευθυντή Εκπαίδευσης που προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο. Επιπρόσθετα, στον προτεινόμενο νόμο προβλέπεται η αύξηση της θητείας των μελών της Επιτροπής από δύο σε τρία χρόνια για την καλύτερη λειτουργία της.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού υπέβαλε διευκρινιστικές ερωτήσεις για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της, συμφώνησε με το σκοπό του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

10 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων