Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £13,425 εκατομ. και η διάθεσή του για την εξαγορά της εταιρείας “Eurocypria Αirlines Ltd”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του την 31η Δεκεμβρίου 2005 αποφάσισε όπως η κυβέρνηση προχωρήσει στην εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας των Κυπριακών Αερογραμμών “Eurocypria Airlines Ltd”. Για το σκοπό αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε υπουργική επιτροπή, η οποία άρχισε αμέσως διαπραγματεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών για την εξαγορά, στη βάση έκθεσης που ετοίμασε ο οίκος “PriceWaterhouseCoopers” για λογαριασμό των Κυπριακών Αερογραμμών. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση και με βάση τις διάφορες μεθόδους εκτίμησης, η ενδεικτική αξία της “Eurocypria” εκτιμήθηκε μεταξύ £12,5 εκατομ. και £15,5 εκατομ.

Λόγω των πολλών ερωτηματικών που προέκυψαν κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων ως προς την αξία της “Eurocypria Airlines Ltd”, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 25 Ιανουαρίου 2006 αποφάσισε να εγκρίνει τη μίσθωση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την άμεση διεξαγωγή ανεξάρτητης εκτίμησης της αξίας της “Eurocypria Airlines Ltd” και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να εξασφαλίσει την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών με τους όρους εντολής που επισυνάφθηκαν στην πρόταση.

Μετά από σχετική διαδικασία προσφορών που διενήργησε το Υπουργείο Οικονομικών, επιλέχθηκε η Τράπεζα “HSBC Bank Plc”, στην οποία ανατέθηκε η διεξαγωγή της μελέτης για την οικονομική αξιολόγηση της εταιρείας “Eurocypria Airlines Ltd”. Η ΗSBC υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών την τελική της έκθεση για την αξιολόγηση της “Eurocypria”. Σύμφωνα με αυτή, η αξία της “Eurocypria” με βάση τις διάφορες μεθόδους εκτίμησης κυμαίνεται μεταξύ £12,3 εκατομ. και £13,8 εκατομ., με ενδεικτική μέση αξία το ποσό των £13 εκατομ.

Στις 9 Μαΐoυ 2006 η Υπουργική Επιτροπή, σε συνάντηση που είχε με την εξουσιοδοτημένη από το διοικητικό συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών επιτροπή, διαβίβασε την πρόταση της κυβέρνησης για εξαγορά της “Eurocypria” με βάση τη μέση τιμή που εκτιμάται στη μελέτη της HSBC, δηλαδή το ποσό των £13 εκατομ. Η επιτροπή των Κυπριακών Αερογραμμών ανέλαβε να μεταφέρει στο διοικητικό συμβούλιο την τελική πρόταση της κυβέρνησης. Μετά από διαπραγματεύσεις που είχαν οι δύο επιτροπές και αφού λήφθηκαν υπόψη οι αξίες των διαφορετικών μεθόδων εκτίμησης των δύο εκθέσεων, η τιμή εξαγοράς της “Eurocypria” συμφωνήθηκε στο ποσό των £13.425.000, τιμή η οποία έγινε αποδεκτή από το διοικητικό συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών.

Σημειώνεται ότι για το θέμα εξαγοράς της “Eurocypria” έχει ενημερωθεί σχετικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία εξετάζει το αίτημα της κυβέρνησης για έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Αερογραμμών. Στην ενημέρωση που έγινε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χειρίζονται το θέμα αναφέρθηκε ότι η τιμή εξαγοράς θα καθοριστεί στη βάση ανεξάρτητης εκτίμησης, ώστε να μην τίθεται θέμα κρατικών ενισχύσεων.

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση των λογαριασμών της κυβέρνησης, οι αγορές και οι πωλήσεις μετοχών δεν επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος, παρά μόνο το δημόσιο χρέος. Συνεπώς, η εξαγορά της “Eurocypria” θα έχει μηδενική επίπτωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα, ενώ θα επιφέρει αύξηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ κατά 0,16%.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως τους αποσταλούν οι μελέτες αξιολόγησης που ετοίμασε τόσο ο οίκος “PriceWaterHouseCoopers” για λογαριασμό των Κυπριακών Αερογραμμών όσο και η μελέτη που ετοιμάστηκε από την “ΗSBC Βank Plc” για λογαριασμό της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας σε ερωτήματα μελών της επιτροπής, στην εν λόγω τράπεζα ανατέθηκε η διεξαγωγή της μελέτης για την οικονομική αξιολόγηση της εταιρείας “Εurocypria Airlines Ltd”, μετά από σχετική διαδικασία προσφορών, στην οποία συμμετείχαν άλλοι τρεις υποψήφιοι οργανισμοί, με βάση την τιμή προσφοράς.

Από τα μέλη της επιτροπής ζητήθηκε Iδιαίτερη ενημέρωση αναφορικά με τη διάρθρωση της διοικητικής δομής της “Eurocypria Airlines Ltd” μετά την εξαγορά της. Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο της εν λόγω εταιρείας θα λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα, με ξεχωριστή δομή από αυτήν των Κυπριακών Αερογραμμών. Ανέφερε επίσης ότι δε θα χρειαστεί εξειδικευμένη νομοθεσία για τη λειτουργία του.

Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε όπως καθοριστεί αμέσως μετά το πέρας των θερινών διακοπών ειδική συνεδρία στην οποία να υπάρξει πλήρης και εις βάθος ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τις Κυπριακές Αερογραμμές, καθώς και τους στόχους που θέτει η κυβέρνηση για τη λειτουργία και δραστηριοποίηση του εθνικού αερομεταφορέα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφυλαχθεί ως προς τις τελικές αποφάσεις όλων των πλευρών της κατά τη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

11 Ιουλίου 2006

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων