Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2006. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου, του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών. Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της Επιτροπής, με επιστολή του, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2006, συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου, για να επιτρέπεται η αναδρομική ισχύς των γνωστοποιήσεων που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο αυτό. Με την τροποποίηση αυτή δίνεται η δυνατότητα να εκδοθεί, με αναδρομική ισχύ, η γνωστοποίηση που προβλέπεται από το εδάφιο (3) του άρθρου 6 του νόμου, με σκοπό την ολοκλήρωση της εναρμόνισης της ημεδαπής νομοθεσίας με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2002/75/ΕΚ, που τροποποιούσε την Οδηγία 96/98/ΕΚ η οποία προέβλεπε δικαίωμα εμπορίας και εγκατάστασης συγκεκριμένου εξοπλισμού πλοίων μέχρι τις 23 Μαρτίου 2005.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το άρθρο 2 της Οδηγίας προβλέπει χαριστική περίοδο μέχρι τις 23 Μαρτίου 2005 στο δικαίωμα εμπορίας και εγκατάστασης συγκεκριμένου εξοπλισμού πλοίων που κατασκευάστηκε πριν από την πιο πάνω ημερομηνία, χωρίς να απαιτούνται πιστοποιήσεις με βάση τις νέες διαδικασίες, που τέθηκαν σε ισχύ μετά τις 23 Μαρτίου 2005. Η χαριστική περίοδος θα εξυπηρετήσει τόσο όσους εμπορεύονται εξοπλισμό πλοίων όσο και τους πλοιοκτήτες, αφού με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να διαθέσουν τον εξοπλισμό που αποκτήθηκε προτού τεθούν σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις και ο οποίος είχε παραμείνει αδιάθετος.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο παρέχεται δυνατότητα για αναδρομική ισχύ της πιο πάνω γνωστοποίησης, η οποία δεν εκδόθηκε έγκαιρα. Περαιτέρω, σημείωσε ότι με την έκδοση της πιο πάνω γνωστοποίησης με αναδρομική ισχύ καλύπτονται και νομικά οι πλοιοκτήτες που εγκατέστησαν το συγκεκριμένο εξοπλισμό στα πλοία που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε στα πλοία συνάδει με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών. Συνεπώς, εκείνο που απομένει, πρόσθεσε, είναι και η τυπική έκδοση της σχετικής γνωστοποίησης.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου ανέφερε ότι το Συμβούλιο συμφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι ο υφιστάμενος εξοπλισμός των πλοίων συνάδει απόλυτα με τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εσωτερικά πρότυπα.

Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων στην πλειοψηφία της συμφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

11 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων