Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Τάσος Μητσόπουλος Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Ανδρέας Αγγελίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Ιωνά Νικολάου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανδρέα Αγγελίδη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Γιαννάκη Ομήρου, εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, και Ρίκκο Ερωτοκρίτου, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης της εν λόγω πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αποδείξεως Νόμου, ώστε να καθοριστεί σε ποιο στάδιο της διαδικασίας δύναται να ασκηθεί από αντίδικο το δικαίωμα αντεξέτασης προσώπου το οποίο δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και του οποίου η δήλωση προσήχθη με εξ ακοής μαρτυρία. Συγκεκριμένα, προτείνεται όπως ο αντίδικος ασκεί το πιο πάνω δικαίωμά του πριν ο διάδικος που έχει προσκομίσει την εξ ακοής μαρτυρία κλείσει την υπόθεσή του.

Σύμφωνα με τους εισηγητές, η ανάγκη για την προτεινόμενη ρύθμιση επισημάνθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών με σχετική επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2006. Ειδικότερα, στην εν λόγω επιστολή του ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αναφέρει ότι, ύστερα από την απόφαση της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση “Κούλα Κωνσταντίνου ν. Παναγιώτη Κωνσταντίνου” (Νομικό Ερώτημα αρ. 356, 27 Ιουνίου 2006), σύμφωνα με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικό μέρος του άρθρου 26, εδάφιο (1), του περί Απόδειξης Νόμου, ενδείκνυται η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ορθά η ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των διαδίκων.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ανέφερε στην επιτροπή ότι η κριθείσα ως αντισυνταγματική διάταξη έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον περιορισμός ως προς το χρονικό σημείο της διαδικασίας στο οποίο δύναται να ασκηθεί από τον αντίδικο το δικαίωμα αντεξέτασης προσώπου το οποίο δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και του οποίου η δήλωση προσήχθη με εξ ακοής μαρτυρία. Όπως ο ίδιος τόνισε, το αποτέλεσμα αυτό είναι ανεπιθύμητο, γιατί τώρα δε διασφαλίζεται η δυνατότητα του διαδίκου που προσάγει εξ ακοής μαρτυρία, πριν κλείσει την υπόθεσή του, να αξιολογήσει την αποδεικτική αξία της μαρτυρίας αυτής, ώστε να έχει την ευχέρεια να φέρει πρόσθετη μαρτυρία, όπου κρίνει ότι τούτο χρειάζεται.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων