Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντώνης Αντωνίου, εκπροσωπώντας
Μαρία Κυριακού την κ. Αθηνά Κυριακίδου
Ιωνάς Νικολάου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου και στις 13 Ιουλίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΣΥΑΝΑΔ-ΟΗΟ-ΣΕΚ. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τον περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου Νόμο, σκοπείται η τροποποίηση των βασικών κανονισμών που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε:

1. να υποχρεώνονται οι υπάλληλοι της Αρχής να αναφέρουν στην οικεία αρμόδια αρχή τη γνώση ή την υποψία τους ότι άλλος υπάλληλος της Αρχής ενέχεται σε πράξεις διαφθοράς,

2. να παραχωρηθεί η δυνατότητα σε πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διορίζονται σε θέσεις της Αρχής και παράλληλα να καθοριστούν οι θέσεις που θα διαφυλαχθούν αποκλειστικά για τους Κύπριους πολίτες, έχοντας υπόψη και ανάλογες ρυθμίσεις που έγιναν ήδη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,

3. να προβλέπεται η διενέργεια προφορικής εξέτασης για διορισμό σε θέσεις πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στις περιπτώσεις επανεξέτασης πλήρωσης θέσεων μετά από ακυρωτικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησαν, ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα:

1. Το ζήτημα κατά πόσο η “ομαδική προφορική εξέταση”, που αναφέρεται στον ορισμό του όρου “κράτος μέλος”, είναι επιτρεπτή.

2. Βάσει πρόσφατης τροποποίησης του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, η εκ νέου διεξαγωγή προφορικής εξέτασης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή κατά τη διαδικασία επανεξέτασης για πλήρωση θέσεων μετά από ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου γίνεται στις περιπτώσεις που το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει ότι η κρίση της επιτροπής για την απόδοση των υποψηφίων κατά την προφορική εξέταση πάσχει. Τέτοια διευκρίνιση θα μπορούσε να γίνει και στους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Τα θέματα αυτά απασχόλησαν την επιτροπή και για το σκοπό αυτό έγινε επαφή με το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο ανέλαβε να τα μελετήσει και προς το σκοπό αυτό υπέβαλε σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο σε σημερινή συνεδρία του ενέκρινε νέους αναθεωρημένους κανονισμούς, με βάση τα πιο πάνω, με τον τίτλο «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2006». Οι νέοι αυτοί κανονισμοί μελετήθηκαν από την επιτροπή σε σημερινή συνεδρία της και η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των κανονισμών αυτών, ενσωματώνοντάς τους σε ενιαίο κείμενο μαζί με άλλους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2006», για τους οποίους ετοιμάστηκε ξεχωριστή έκθεση για την ολομέλεια της Βουλής και οι οποίοι ρυθμίζουν την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Αρχής. Για τους τελευταίους αυτούς κανονισμούς ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

 

13 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων