Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντώνης Αντωνίου (εκπροσωπώντας τον
Γιάννος Λαμάρης κ. Νεόφυτο Κωνσταντίνου)
Μαρία Κυριακού Αθηνά Κυριακίδου
Ιωνάς Νικολάου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος αυτού, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΣΥΑΝΑΔ-ΟΗΟ-ΣΕΚ.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ενέκρινε την τελική αναθεωρημένη πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας και των ημικρατικών οργανισμών και αποφάσισε την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησής τους στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους. Το Υπουργείο Οικονομικών, με εγκύκλιο επιστολή του, η οποία διαβιβάστηκε και στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, ζήτησε την έγκαιρη τροχοδρόμηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για υλοποίηση της απόφασης αυτής και στους ημικρατικούς οργανισμούς.

Το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής σε συνεδρία του αποφάσισε την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Αρχής από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους με τους ίδιους όρους, όπως και στην περίπτωση των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, με τροποποίηση των κανονισμών για τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων της Αρχής. Προς υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής, με ανάλογο τρόπο όπως για τους υπαλλήλους της δημόσιας υπηρεσίας, έχουν ετοιμαστεί οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2006.

Όπως σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση, για την προώθηση του θέματος η Αρχή είχε διαβουλεύσεις με τις δύο συντεχνίες του προσωπικού της (ΣΥΑΝΑΔ-ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ). Και οι δύο συντεχνίες του προσωπικού με κοινή επιστολή τους αποδέχτηκαν να περιληφθεί στο κείμενο της συμφωνίας για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην Αρχή για τα έτη 2004-2006 η εξής πρόνοια:

«Η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Αρχής θα προωθηθεί με κανονισμούς, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 406η συνεδρία του της 5ης Δεκεμβρίου 2005».

Επιπλέον, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, η συντεχνία ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, παράλληλα με την πιο πάνω κοινή επιστολή, απέστειλε και άλλη ξεχωριστή επιστολή, με την οποία αποδέχεται τη συμπερίληψη της πιο πάνω πρόνοιας στο κείμενο της συμφωνίας για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης που θα συνυπογράψει με τη ΣΥΑΝΑΔ-ΟΗΟ-ΣΕΚ, δηλώνει όμως ότι δεν την εκφράζει και επιφυλάσσει το δικαίωμα να διατυπώσει τις θέσεις και απόψεις της στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή κατά τη συζήτηση των σχετικών τροποποιητικών κανονισμών.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, το προσχέδιο των τροποποιητικών κανονισμών έχει τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών, του οποίου έχουν ζητηθεί οι απόψεις, συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2006, ενέκρινε τους πιο πάνω κανονισμούς και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να τους καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Ο εκπρόσωπος της Αρχής ανέφερε επίσης ότι έχει γίνει αναλογιστική μελέτη για το Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων στην Αρχή και κρίθηκε ότι η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης θα βοηθήσει το πιο πάνω Ταμείο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι συμφωνεί με τους εν λόγω κανονισμούς.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα ανέφερε ότι δεν έχει να προσθέσει οτιδήποτε.

Ο εκπρόσωπος της ΣΥΑΝΑΔ-ΟΗΟ-ΣΕΚ, τοποθετούμενος στο εν λόγω θέμα, ανέφερε ότι συμφωνεί με τους εν λόγω κανονισμούς. Επίσης, πρόσθεσε ότι υπογράφτηκε η συλλογική σύμβαση και ότι είναι η πρώτη φορά που υπογράφεται κοινή συλλογική σύμβαση.

Ο εκπρόσωπος της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ανέφερε ότι, παρά την υπογραφή της κοινής συλλογικής σύμβασης, η συντεχνία επιφυλάχθηκε να εκφράσει τις απόψεις της κατά το στάδιο της συζήτησης των κανονισμών στη Βουλή και κατέθεσε σχετικό υπόμνημα ενώπιον της επιτροπής, στο οποίο, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται ότι η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ εκτιμά ότι το θέμα της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας δεν αποτελεί προοδευτική πρόταση, γι’ αυτό συνεχίζει να διατηρεί τις επιφυλάξεις και διαφωνίες της, τονίζοντας ότι:

1. το όριο αφυπηρέτησης είναι δικαίωμα των εργαζομένων, που δε θα έπρεπε να απεμποληθεί,

2. δεν πρέπει να περιορίζονται τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων,

3. τυχόν εφαρμογή του μέτρου θα επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και

4. θα δημιουργήσει προβλήματα ανανέωσης, παραγωγικότητας και εισαγωγής νέων μεθόδων και δεξιοτήτων στους οργανισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτού του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγούνται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006».

Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του θέματος ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

11 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων