Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουλίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου, εκπρόσωποι του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου, του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων, της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και του ΚΕΒΕ.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 25 του νόμου για την Αρχή Λιμένων Κύπρου, είναι η μείωση των συντελεστών χρέωσης για τα αυτοκίνητα των περιηγητών, μέσα στα πλαίσια της συμβολής της Αρχής Λιμένων Κύπρου στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και για εκείνα τα αγαθά που κρίθηκαν ευαίσθητα και αναγκαίο να προστατευθούν, γιατί σχετίζονται άμεσα με βιομηχανίες που θεωρείται ότι ανήκουν σε ευαίσθητους τομείς και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία του τόπου, όπως είναι, για παράδειγμα, το τσιμέντο, η άμμος, οι τσιμεντοσοβάδες, οι χυμοί φρούτων και λαχανικών, το αλεύρι, η ξυλεία και άλλα αγαθά.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, τα προϊόντα αυτά είτε εξάγονται σε μεγάλες ποσότητες είτε η εξαγωγική τους δραστηριότητα προωθείται με γοργούς ρυθμούς. Σύμφωνα πάντα με την ίδια έκθεση, με τα υφιστάμενα δικαιώματα επηρεάζονται αρνητικά βιομηχανίες που συμβάλλουν καταλυτικά στη διαμόρφωση της οικονομικής δραστηριότητας της κυπριακής βιομηχανίας. Τα υφιστάμενα δικαιώματα αναθεωρήθηκαν για τελευταία φορά την 1η Μαΐου 2004, για σκοπούς συμμόρφωσης της Αρχής Λιμένων Κύπρου με σχετική εισήγηση του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, ώστε να εναρμονισθεί η Κύπρος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά την εξίσωση των συντελεστών χρέωσης για εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα.

Ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου, παρουσιάζοντας τους κανονισμούς ενώπιον της επιτροπής, ανέφερε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στα δικαιώματα που καταβάλλονται στα λιμάνια κρίθηκαν αναγκαίες, αφού, μετά την εξισορρόπηση που επήλθε μεταξύ των τελών που καταβάλλονταν για εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, οι βιομηχανίες καταβάλλουν υψηλά τέλη.

Επιπρόσθετα, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφερε ότι από την τροποποίηση των τελών που καταβάλλουν οι εισαγωγείς και εξαγωγείς προϊόντων η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα απωλέσει έσοδα της τάξης των £400.000, που προήλθαν από την αναϊσορρόπηση των τελών εξαιτίας της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μέλημα της Αρχής Λιμένων Κύπρου είναι η αποκατάσταση της αδικίας που προήλθε από την πιο πάνω αναϊσορρόπηση τελών, με την οποία συμφωνεί το Υπουργείο Οικονομικών.

Περαιτέρω, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφερε ότι με τους υπό αναφορά κανονισμούς θεσμοθετούνται στην πράξη τέλη τα οποία επιβάλλονταν κατόπιν αμοιβαίων συμφωνιών με τους χρήστες λιμενικών χώρων. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο ίδιος εκπρόσωπος, είναι επιτακτική η ανάγκη για θεσμοθέτηση των τελών αυτών, αφού ορισμένοι χρήστες λιμενικών χώρων επικαλούνται την έλλειψη θεσμοθέτησης και αρνούνται να καταβάλουν τα συμφωνημένα τέλη χρήσης λιμενικών χώρων. Η θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί άλλωστε απαίτηση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι παρόμοια πρακτική ακολουθούν και τα λιμάνια της Χάιφας και του Πειραιά και δήλωσε ότι τα έσοδα από τα γενικά λιμενικά δικαιώματα ανέρχονται σε £12.000.000 περίπου, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% περίπου των ετήσιων εισοδημάτων της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου και της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών τάχθηκαν υπέρ της θεσμοθέτησης των λιμενικών δικαιωμάτων που καταβάλλονται από τους χρήστες λιμενικών χώρων.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών ανέφερε ότι το μέρος των κανονισμών στο οποίο προβλέπεται η καταβολή τέλους 50 και 25 σεντ ανά επιβάτη για υποβρύχια ξενάγηση και παράκτια κρουαζιέρα, αντίστοιχα, βρίσκει αντίθετο το σύνδεσμο και τόνισε την ανάγκη στήριξης των τουριστικών επαγγελμάτων, ιδιαίτερα σήμερα που η τουριστική βιομηχανία ακολουθεί φθίνουσα πορεία.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ ανέφερε ότι, ενώ αρχικά το ΚΕΒΕ είχε ταχθεί εναντίον των νέων κανονισμών εξαιτίας του ύψους των νέων δικαιωμάτων, επειδή, κατά τη γνώμη του, επηρεάζουν αρνητικά κατά κύριο λόγο βιομηχανίες που παράγουν ή ασχολούνται και εξάγουν συγκεκριμένα αγαθά, τελικά υποστηρίζει πλήρως την άμεση έγκριση των πιο πάνω κανονισμών, υποστηρίζοντας όμως παράλληλα και με την ευκαιρία αυτή το αίτημα της μοναδικής βιομηχανίας παραγωγής προφίλ αλουμινίων στην Κύπρο για μείωση των σχετικών δικαιωμάτων κατά την εισαγωγή πρώτης ύλης αργιλίου (αλουμινίου).

Δεδομένων των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων αποφάσισε να καλέσει σε επόμενη συνεδρία της τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Στη συνεδρίαση αυτή της επιτροπής ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφερε ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί υπήρξαν προϊόν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και συγκεκριμένα με το ΚΕΒΕ. Από τη διαβούλευση αυτή, συνέχισε ο ίδιος, δεν προέκυψε οποιαδήποτε διαφωνία αναφορικά με το ύψος του τέλους που επιβάλλεται για την εισαγωγή αργιλίου (αλουμινίου) ως πρώτης ύλης. Περαιτέρω, συνέχισε ο ίδιος, το διοικητικό συμβούλιο αποδέχεται εισήγηση της επιτροπής για μείωση του τέλους που καταβάλλεται στην εισαγωγή αργιλίου ως πρώτης ύλης και πρότεινε όπως αυτό μειωθεί από 29,77 σε 18,00 σεντ. Τέλος, ανέφερε ο ίδιος, το ίδιο τέλος καταβάλλεται και για την εξαγωγή του πιο πάνω προϊόντος και ανέλαβε δέσμευση να ξαναμελετήσει η Αρχή Λιμένων Κύπρου το ζήτημα της περαιτέρω μείωσης του τέλους εισαγωγής πρώτης ύλης.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ ανέφερε ότι η επηρεαζόμενη εταιρεία στον τομέα της εισαγωγής, επεξεργασίας και εξαγωγής αργιλίου (αλουμινίου) ήγειρε το ζήτημα του υψηλού τέλους που επιβάλλεται στην εισαγωγή αργιλίου (αλουμινίου) ως πρώτης ύλης, από το Φεβρουάριο του 2006 με σχετικές επιστολές, συμφώνησε όμως με την συμβιβαστική πρόταση της Αρχής Λιμένων Κύπρου για μείωση του τέλους εισαγωγής που καταβάλλεται αναφορικά με το αργίλιο (αλουμίνιο) σε 18,00 σεντ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη της τα πιο πάνω, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί όλων των θεμάτων που αφορούν τους υπό αναφορά κανονισμούς κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί, επιφυλάσσονται όμως να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος αναφορικά με τις πρόνοιες των κανονισμών που επιβάλλουν την καταβολή τέλους ανά επιβάτη στις υποβρύχιες ξεναγήσεις και στις παράκτιες κρουαζιέρες. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι βουλευτές, εγείρεται ζήτημα άνισης μεταχείρισης ανάμεσα στους ιδιοκτήτες τέτοιων σκαφών που χρησιμοποιούν λιμενικούς χώρους και καταβάλλουν το τέλος αυτό και τους ιδιοκτήτες των σκαφών αυτών που χρησιμοποιούν αλιευτικά καταφύγια και αποφεύγουν να καταβάλουν το τέλος αυτό.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, κατά πλειοψηφία των μελών της, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2006».

 

11 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων