Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Αναδασμού - Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Αναδασμού, Λειτουργού Αναδασμού Α΄, Λειτουργού Αναδασμού και Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006» και «Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Εκπαιδευτικός Κλάδος - Θέσεις Λειτουργού Εκπαιδεύσεως Α΄ και Λειτουργού Εκπαιδεύσεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Κώστας Κωνσταντίνου Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού στο Τμήμα Αναδασμού. Συγκεκριμένα, στα “απαιτούμενα προσόντα” των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας περιλαμβάνεται απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης τεχνικής εκπαίδευσης στην ειδικότητα πολιτικής μηχανικής ή τοπογραφίας ή αρχιτεκτονικής ή σχεδιαστή. Με τους προτεινόμενους κανονισμούς διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων αιτητών, καθώς ορίζεται ως απαιτούμενο προσόν το απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης, ώστε δικαιούχοι αιτητές να είναι όλοι οι απόφοιτοι όλων των σχολών μέσης εκπαίδευσης.

Η τροποποίηση που προτείνεται κατέστη αναγκαία μετά τη διαπίστωση ότι το ενδιαφέρον που παρατηρείται για διεκδίκηση της θέσης από άτομα που κατέχουν τα προσόντα που καθορίζονται στα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας είναι σχεδόν ανύπαρκτο, με αποτέλεσμα πολλές θέσεις να παραμένουν κενές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι αφενός η μεταφορά των υπό αναφορά σχεδίων υπηρεσίας της Νοσηλευτικής Σχολής από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας και αφετέρου η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων Λειτουργού Εκπαίδευσης Α΄ και Λειτουργού Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, η θέση Λειτουργού Εκπαίδευσης Α΄ μετατρέπεται από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση προαγωγής μόνο και τα σχέδια υπηρεσίας της θέσης του Λειτουργού Εκπαίδευσης τροποποιούνται με τη μετατροπή της εγκεκριμένης μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης από Α8 και Α10, συνδυασμένες κλίμακες, σε Α8, Α10 και Α11, συνδυασμένες κλίμακες, αλλαγή η οποία επήλθε ως αποτέλεσμα της έγκρισης του ενιαίου κρατικού μισθολογίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, υιοθετώντας τα προτεινόμενα με τους υπό συζήτηση κανονισμούς σχέδια υπηρεσίας, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνικής άποψης.

 

11 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων