Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους Κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Συντάξεις και Χορηγήματα Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ). Οι συντεχνίες του ΣΕΚΠ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο εκπρόσωπος της ΟΗΟ-ΣΕΚ απέστειλε σχετική επιστολή προς την επιτροπή, εκφράζοντας τη σύμφωνη γνώμη της συντεχνίας με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 57Α του περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμου, τροποποιούνται οι υφιστάμενοι περί Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Συντάξεις και Χορηγήματα Υπαλλήλων) Κανονισμοί, ώστε το ΣΕΚΠ να δύναται να τηρεί λογαριασμούς του Ταμείου Συντάξεων, σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές, να ετοιμάζει καταστάσεις λογαριασμών ετησίως και να υποβάλλει στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας για έλεγχο τις πληρωμές που καταβάλλονται στους δικαιούχους υπαλλήλους που αφυπηρετούν, καθώς και τους λογαριασμούς του Ταμείου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων